Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie zadaniami ładowania aplikacji

Zadania ładowania aplikacji można przeglądać i zarządzać nimi z poziomu huba. Można ręcznie uruchamiać zadania przeładowania lub tworzyć nowe z zaplanowanymi wyzwalaczami, aby automatycznie wykonywać przeładowywanie. Można także edytować i usuwać zadania przeładowania.

Zadania przeładowania aplikacji utworzone przez administratora w QMC są również wyświetlane w hubie. Aby wyświetlić zadania ładowania aplikacji w hubie, kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz Zarządzaj zadaniami przeładowania.

Informacja

Do zarządzania zadaniami przeładowania aplikacji w hubie są potrzebne odpowiednie uprawnienia ustawione w QMC. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie zarządzania zadaniami przeładowywania w hubie (tylko w języku angielskim).

Polecenie Zarządzaj zadaniami przeładowania powoduje wyświetlenie następujących informacji i opcji:

 • Nazwa: Nazwa zadania.

 • Włączone: Czy zadanie ładowania jest włączone, czy wyłączone. Nie można zarządzać wyłączonymi zadaniami ani włączać ich z poziomu huba.

 • Status: Wyświetla aktualny status zadania. Możesz kliknąć Informacje aby wyświetlić podsumowanie ostatniego wykonania zadania. Możesz także kliknąć Pobierz dziennik skryptu aby pobrać dziennik skryptu.

 • Ostatnie wykonanie: Informuje o terminie ostatniego wykonania zadania.

 • Następne wykonanie: Informuje o zaplanowanym terminie następnego uruchomienia zadania.

 • Akcje: Opcja zarządzania zadaniem. Możesz kliknąć Rozpocznij zadanie, aby rozpoczynać zadania, lub Zatrzymaj, aby je zatrzymywać. KliknijEdytuj, aby edytować zadanie, lub Usuń, aby je usunąć.

 • Utwórz zadanie: Dodaj nowe zadanie przeładowania aplikacji i ustaw właściwości zadania, co obejmuje utworzenie zaplanowanych wyzwalaczy.

Możesz kliknąć Odśwież zadania, aby odświeżyć widok zadania.

Tworzenie zadań przeładowania aplikacji

Utwórz zadanie przeładowania aplikacji w hubie. Po wykonaniu zadanie przeładowania w pełni przeładowuje dane w aplikacji ze źródła. Wszelkie stare dane są odrzucane. Zadania przeładowania aplikacji muszą zawierać zaplanowany wyzwalacz, aby automatycznie wykonywać zadanie przeładowania. Wyzwalacz określa liczbę uruchomień zadania (od jednego razu do nieskończoności) oraz częstotliwość przeładowywania (raz, codziennie, co tydzień lub co miesiąc). Na przykład możesz utworzyć wyzwalacz, aby aplikacja była przeładowywana 56 razy co tydzień. Twórz zaplanowane wyzwalacze dla swoich zadań, aby przeładowywać dane aplikacji o określonej godzinie i dacie oraz z odpowiednią częstotliwością.

Aby uzyskać informacje o tworzeniu zadań przeładowania aplikacji w QMC, zobacz Tworzenie zadań przeładowania (tylko w języku angielskim).

Informacja

Do tworzenia zadań przeładowania aplikacji w hubie są potrzebne odpowiednie uprawnienia ustawione w QMC. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie zarządzania zadaniami przeładowywania w hubie (tylko w języku angielskim).

Wykonaj następujące czynności:

 1. W hubie kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, dla której chcesz utworzyć zadanie przeładowania, a następnie kliknij Zarządzaj zadaniami przeładowania.

 2. Kliknij Utwórz zadanie.

 3. Wprowadź nazwę zadania w polu Nazwa.

 4. W obszarze Wykonanie przejrzyj ustawienia domyślne i edytuj dowolne z następujących właściwości:

  1. Wybierz lub wyczyść opcję Włączone, aby włączyć lub wyłączyć zadanie. Zadanie jest domyślnie Włączone Znak zaznaczenia.
  2. Limit czasu sesji zadania (w minutach): Maksymalny okres przed przerwaniem zadania, jeżeli upłynie limit czasu sesji. Ustawienie domyślne to 1440 minut.
  3. Maksymalna liczba ponownych prób: Maksymalna liczba prób ponawiania zadania przez harmonogram. Ustawieniem domyślnym jest 0.
 5. Kliknij polecenie Utwórz.
 6. Na liście Zadania w sekcji Akcje kliknij Edytuj, aby otworzyć właściwości zadania.
 7. Kliknij Utwórz zaplanowany wyzwalacz i wybierz właściwości, które chcesz ustawić dla wyzwalacza.

 8. Kliknij Utwórz, a następnie Zastosuj, aby dodać wyzwalacz do zadania przeładowania.


WskazówkaPo dodaniu wyzwalacza do zadania przeładowania kliknij Odśwież listę zadań w komunikacie powiadomienia lub kliknij Odśwież zadania na liście zadań, aby zobaczyć następny czas wykonania zadania przeładowania na liście zadań.

Edytowanie zadań przeładowania aplikacji

Edytuj zadania przeładowania aplikacji w hubie. Na przykład utwórz nowy zaplanowany wyzwalacz, zaktualizuj nazwę zadania lub szczegóły wykonania albo edytuj właściwości zaplanowanego wyzwalacza.

Informacja

Do edycji zadań przeładowania aplikacji w hubie są potrzebne odpowiednie uprawnienia ustawione w QMC. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie zarządzania zadaniami przeładowywania w hubie (tylko w języku angielskim).

Wykonaj następujące czynności:

 1. W hubie kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację z zadaniem przeładowania, które chcesz edytować, a następnie kliknij Zarządzaj zadaniami przeładowania.

 2. Na liście Zadania w sekcji Akcje kliknij Edytuj, aby otworzyć właściwości zadania.
 3. Edytuj właściwości zadania.
  1. Nazwę zadania można zmienić w polu Nazwa.
  2. Możesz zmienić właściwości Wykonania.
   • Wybierz lub wyczyść opcję Włączone, aby włączyć lub wyłączyć zadanie. Zadanie jest domyślnie WłączoneZnak zaznaczenia.
   • Limit czasu sesji zadania (w minutach): Maksymalny okres przed przerwaniem zadania, jeżeli upłynie limit czasu sesji. Ustawienie domyślne to 1440 minut.
   • Maksymalna liczba ponownych prób: Maksymalna liczba prób ponawiania zadania przez harmonogram. Ustawieniem domyślnym jest 0.
  3. Utwórz nowy wyzwalacz. Wybierz opcję Utwórz zaplanowany wyzwalacz, ustaw właściwości (patrz opisy poniżej) dla nowego wyzwalacza, a następnie kliknij Utwórz, aby dodać wyzwalacz do zadania przeładowania.
  4. Edytuj zaplanowany wyzwalacz. Na liście Wyzwalacze w sekcji Akcje kliknij Edytuj. Ustaw właściwości (patrz opisy poniżej) i kliknij OK, aby zapisać zmiany.
 4. Kliknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.
WskazówkaJeśli wyzwalacz zadania został zmodyfikowany, kliknij Odśwież listę zadań w komunikacie z powiadomieniem. Możesz też kliknąć Odśwież zadania, aby odświeżyć listę zadań.

Usuwanie zadań przeładowania aplikacji

Do usuwania zadań przeładowania aplikacji w hubie są potrzebne odpowiednie uprawnienia. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie zarządzania zadaniami przeładowywania w hubie (tylko w języku angielskim).

Wykonaj następujące czynności:

 1. W hubie kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację z zadaniem przeładowania, które chcesz usunąć, a następnie kliknij Zarządzaj zadaniami przeładowania.

 2. Na liście Zadania w sekcji Akcje kliknij Usuń.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!