Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Multi-KPI-diagram

Multi-KPI-diagrammet (Multi-KPI) är en visualisering där du kan visa flera KPI-värden för olika dimensionsvärden. Värdena kan anpassas individuellt med olika villkorsstyrda formateringsinställningar. Detta gör att du lätt kan visa och spåra mål. Det är inkluderat i visualiseringspaketet.

  • Diagrammet visar KPI:er som använder mått och en dimension.
  • Upp till 15 mått och 80 värden kan visas samtidigt.

  • Alla KPI-värden kan grupperas eller visas individuellt.
  • Varje värde kan anpassas individuellt med hjälp av till exempel färger, ikoner, etiketter, teckenstorlekar, justeringar, formateringar, länkar till andra ark osv.
  • Du kan lägga till grafik, bädda in objekt i ett diagram och visa mått i infografikstil.

Användning

Multi-KPI-diagrammet är användbart när du vill kunna visa, förstå och följa hur dina mål går. Det är även användbart när du vill anpassa individuella KPI-värden med hjälp av villkorsstyrd formatering. Du kan länka KPI:er till separata ark och infoga objekt som representerar information eller data.

Skapa ett multi-KPI-diagram

Du kan skapa ett multi-KPI-diagram på arket som du redigerar.

  1. I resurspanelen öppnar du Anpassade objekt > Visualization bundle och drar ett multi-KPI-objekt till arket.
  2. Klicka på Lägg till mått-knappen för att välja måttet för diagrammet. Huvudvärdet och ett KPI-värde för det valda måttet visas.
  3. Klicka på Lägg till under Data > Dimensioner i egenskapspanelen och välj dimension.

När du har valt mått och dimension visas ett multi-KPI-diagram.

Exempel:  

Ett diagram med måttet (Marginalprocent) visas för olika värden i dimensionen (Stad).

Ett multi-KPI med ett mått som visar olika värden per dimension.

Lägga till ytterligare mått

Du kan lägga till ytterligare mått i diagrammet i egenskapspanelen under Data > Dimensioner. Diagrammet uppdateras så att det speglar de tillagda måtten. Upp till 15 mått och 80 värden kan visas samtidigt. Huvudmåttet är alltid det översta måttet i listan för varje dimension. När du lägger till fler mått visas de under det ursprungliga KPI-värdet i den ordning de angavs.

Exempel:  

Ett diagram med två mått (Margin %, Quantity) grupperade efter dimension (City).

Ett multi-KPI med två mått grupperade per dimension.

Anpassa KPI:erna

Du kan anpassa dina KPI-värden och -mått med en eller flera villkorsstyrda inställningar. Du kan lägga till flera KPI:er samtidigt, gruppera dem och skapa länkar till olika ark. Du kan även konfigurera KPI-värden oberoende genom att differentiera dem med en eller flera villkorsstyrda inställningar som text, färg, ikoner, grafik osv.

För alternativ för villkorsstyrda inställningar, se Anpassa dina KPI:er.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar.

Multi-KPI-diagram kan inte användas i Qlik NPrinting-rapporter.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!