Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Text och bild

Text- och bildvisualiseringen kompletterar andra visualiseringar genom att erbjuda alternativ för att lägga till text, bilder, hyperlänkar och mått.

Du kan formatera och färga texten och anpassa paragraferna. Bakgrundsbilden har alternativ för dimensionering och positionering. Du kan också ställa in responsivt beteende för text och bilder.

Anteckning om information

Text och bildvisualisering är endast tillgänglig i det avancerade redigeringsläget.

Användning

Text- och bildvisualisering är avsett för presentationer, och har inte stöd för urval. Dock uppdateras måtten i text- och bildvisualiseringen dock när urval görs. Några vanliga användningsområden:

 • Används på det första arket i en app för att visa grundläggande information.
 • Visa en företagsbild, eller använd en bakgrundsbild tillsammans med formaterad text och mätvärden för att presentera siffror på ett tilltalande sätt.
 • Länk till platser med ytterligare information.
 • Använd det responsiva beteendet för att säkerställa att visualiseringen återges väl på alla enheter.

Fördelar

Text- och bildvisualiseringen kontrasterar mot andra visualiseringar. Det finns många alternativ för att få text- och bildvisualiseringen att bli något utöver ett vanligt diagram.

Nackdelar

Du är begränsad till några få måttvärden och granska korta texter, annars kommer text- och bildvisualiseringen att se plottrig ut.

Skapa en text och bild

Du kan skapa ett text- och bilddiagram på arket som du redigerar.

 1. Från resurspanelen drar du ett tomt text- och bilddiagram till arket.
 2. Klicka på text- och bilddiagrammet för att öppna redigeringsverktygsfältet.

 3. Lägg till och formatera text, bilder, länkar och mått i text- och bilddiagrammet.

Anteckning om tipsOm du dubbelklickar på ett text- och bilddiagram i resurspanelen läggs det omedelbart till på arket.

Formatera text och bild

Du kan välja mellan ett antal formatalternativ under Utseende i egenskapspanelen.

Klicka på Formatering under Utseende > Presentation för att fortsätta anpassa diagrammets formatering. Formateringspanelen innehåller olika avsnitt under flikarna Allmänt och Diagram.

Du kan återställa dina format genom att klicka på intill varje avsnitt. Om du klickar på Återställ alla så återställs formaten i både Allmänt och Diagram.

Allmän information om att formatera en individuell visualisering finns i Tillämpa anpassad formatering för en visualisering.

Anpassa texten

Du kan ange texten för rubriken, underrubriken och fotnoten under Utseende > Allmänt. För att dölja de här elementen stänger du av visa rubriker.

Synligheten för de olika etiketterna på diagrammet beror på diagramspecifika inställningar och inställningar för visning av etiketter. De kan konfigureras i egenskapspanelen.

Du kan formatera den text som visas i diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken General kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik

  • Underrubrik

  • Fotnot

Anpassa bakgrunden

Du kan anpassa diagrammets bakgrund. Bakgrunden kan ställas in efter färg och bild.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formateringspanelen kan du välja en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), och även använda en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

I ett text- och bildobjekt kan du även ställa in en bakgrundsbild utanför formateringspanelen. Ställa in en bakgrundsbild på det här sättet kommer inte att utesluta eller ta bort några bakgrundsmodifieringar som du gjort enligt proceduren ovan.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under Bakgrundsbild aktiverar du Använd bakgrundsbild.

 3. Lägg till en bild från ditt mediebibliotek. Du kan välja bland flera storleks- och placeringsalternativ.

Anpassa kanten och skuggan

Du kan anpassa kanten och skuggan för diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formatpanelen, under Kant ställer du in storleken på Kontur för att förstora eller förminska kantlinjerna kring diagrammet.

 4. Välj en färg för kanten.

 5. Ställ in Hörnradien för att styra kantens rundhet.

 6. Välj storlek och färg för skuggan under Skugga på fliken Allmänt. Välj Ingen för att ta bort skuggan.

Redigera en text och bild

I text- och bildvisualiseringen kan du lägga till och formatera text, bilder, mått och länkar på olika sätt.

När du redigerar ett ark och text- och bildvisualiseringen inte har fokus, måste du klicka två gånger för att öppna verktygsfältet för redigering. I verktygsfältet för redigering kan du formatera textegenskaper som färg, storlek och stil, och även anpassa texten. Dessutom har du möjlighet att lägga till länkar och bilder.

Skapa en länk

Du kan markera en textdel och använda den som en länk.

Om du inte lägger till ett prefix läggs http:// till automatiskt, förutsatt att du lägger till en webbadress.

Gör följande:

 1. Välj den textdel som du vill använda för länken.

 2. Klicka på Länkat objekt i verktygsfältet för redigering för att öppna länkdialogen.

 3. Ange webbadressen som du vill länka till.

 4. Klicka på Länkat objekt.

Ta bort en länk

Du kan ta bort en länk från en textdel.

Gör följande:

 1. Klicka på länken så att markören är någonstans inuti.

 2. Klicka på Länkat objekt i verktygsfältet för redigering för att öppna länkdialogen.

 3. Klicka på Ta bort.

Länken tas bort, men inte texten.

Lägga till en bild

Du kan lägga till en bild genom verktygsfältet för redigering. Du kan använda en av standardbilderna eller en egen bild.

 1. Klicka på mediabiblioteket i verktygsfältet för redigering.

  Mediebiblioteket öppnas.

  Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, och .gif.

  För Qlik Sense: Du kan ladda upp bilder till mappen I appen i mediabiblioteket. Du behöver använda Qlik Hanteringskonsol för att ladda upp bilder till standardmappen.

  För Qlik Sense Desktop: Du kan placera bilder i följande mapp på datorn: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Bilder är tillgängliga i standardmappen i mediebiblioteket. När du flyttar en app mellan installationer sparas bilderna du använder i appen i qvf-filen tillsammans med appen. När du öppnar appen på en ny plats ligger bilderna i mappen I appen i mediebiblioteket för appen.

 2. Klicka på en mapp i mediebiblioteket, exempelvis I appen eller Standard.
 3. Välj den bild som du vill lägga till.

 4. Klicka på Infoga.

  Anteckning om informationAlternativt högerklickar du på den bildfil du vill lägga till och väljer Infoga.
Anteckning om informationI egenskapsfönstret, kan du lägga till en bakgrundsbild, som till exempel kan användas när du vill infoga text i bilden. Bilderna som läggs till genom verktygsfältet för redigering är inte bakgrundsbilder.

Mer information finns i Hantera en Qlik Sense-webbplats: Överföra objekt till innehållsbibliotek.

Lägga till ett mått

Du kan lägga till ett mått på följande sätt:

 • Genom att dra ett fält från resurspanelen och lägga till det som ett mått.
 • Genom att lägga till ett mått från Original.
 • Genom att lägga till ett mått (befintligt eller nytt) från egenskapspanelen.

När du redigerar måttet visas det som en token, som du kan ändra stil på och flytta runt i visualiseringen. Du kan även använda talformat på det. När du avslutar redigeraren visas måttvärdet. Värden som inte kan aggregeras visas som ett bindestreck (-).

Ta bort ett mått

Du kan ta bort ett mått på följande sätt:

 • Placera markören före token och tryck på Ta bort.
 • Placera markören efter token och tryck på Backsteg.
 • I egenskapspanelen högerklickar du på måttet och väljer Ta bort i dialogen.
 • I egenskapspanelen klickar du på måttet och klickar på Ta bortTa bort.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!