Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Pivottabell

Pivottabellen visar dimensioner och mått i form av rader och kolumner i en tabell. I en pivottabell kan du analysera data efter flera mått och i flera dimensioner samtidigt.

Du kan omorganisera mått och dimensioner genom att pivotera rader och kolumner.

Användning

Pivottabellen är användbar om du vill inkludera flera dimensioner eller mått i en enda tabell och sedan omorganisera dem för att se olika delsummor.

Fördelar

Pivottabellen är ett kraftfullt verktyg för att analysera flera dimensioner och mått samtidigt, och sedan kunna omorganisera dem för att få ett annat perspektiv på dina data. Du kan expandera raderna du är intresserad av samtidigt som raderna i resten av tabellen är dolda.

Nackdelar

Pivottabellen kan verka lite komplicerad och ger inga direkt insikter på ett ögonblick.

Skapa en pivottabell

Du kan skapa en ny pivottabell på arket som du redigerar.

 1. Från resurspanelen drar du en tom pivottabell till arket.
 2. Klicka på Lägg till dimension och välj en dimension eller ett fält.
 3. Klicka på Lägg till mått och välj ett mått eller skapa ett mått från ett fält.

Du kan justera utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om formatering finns i Formatera pivottabell.

Anteckning om tipsKolumnbredden ställs in automatiskt för att hålla i hop kolumnerna, vilket förbättrar läsbarheten. Du kan justera dimensionskolumnens bredd genom att dra i rubrikavgränsaren. Bredden för enskilda måttkolumner ställs fortfarande in automatiskt. Dubbelklicka på rubrikavgränsaren för att återgå till automatisk kolumnbredd.

Formatera pivottabell

Du kan välja mellan ett antal formatalternativ under Utseende i egenskapspanelen.

Klicka på Formatering under Utseende > Presentation för att fortsätta anpassa diagrammets formatering. Formateringspanelen innehåller olika avsnitt under flikarna Allmänt och Diagram.

Du kan återställa dina format genom att klicka på intill varje avsnitt. Om du klickar på Återställ alla så återställs formaten i både Allmänt och Diagram.

Allmän information om att formatera en individuell visualisering finns i Tillämpa anpassad formatering för en visualisering.

Anpassa texten

Du kan ange texten för rubriken, underrubriken och fotnoten under Utseende > Allmänt. För att dölja de här elementen stänger du av visa rubriker.

Synligheten för de olika etiketterna på diagrammet beror på diagramspecifika inställningar och inställningar för visning av etiketter. De kan konfigureras i egenskapspanelen.

Du kan formatera den text som visas i diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken General kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik

  • Underrubrik

  • Fotnot

 4. På fliken Diagram kan du ange teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik Formatera texten i rubrikerna för varje kolumn till höger om första kolumnen.
  • Innehåll: Formatera texten i första kolumnen samt i varje cell i själva tabellen.

Dessutom kan du anpassa hur texten ser ut när en användare hovrar över en rad. Se Anpassa beteende vid hovring och i rullningslist.

Anpassa bakgrunden

Du kan anpassa diagrammets bakgrund. Bakgrunden kan ställas in efter färg och bild.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formateringspanelen kan du välja en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), och även använda en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

Om en cell i pivottabellen har värdet null är den färgad annorlunda än bakgrundsinställningarna som tillämpas i formateringspanelen (den visas i vit färg).

Anpassa beteende vid hovring och i rullningslist

Du kan ange visningsalternativ för när en användare hovrar över en rad i tabellen. Du kan även ange rullningslistens storlek.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Diagram i formateringspanelen kan du justera följande inställningar under Rad vid hovring:

  • Vill du betona rader i tabellen när användare hovrar över dem ska du sätta brytaren i läget . Stäng av beteendet enligt vad som föredras.

  • Radens färg vid hovring Ange färg för att betona raden när en användare hovrar över den.

  • Radens teckenfärg vid hovring Ange färg på texten i en betonad rad när en användare hovrar över den.

 4. Under Rullningslistens storlek anger du storlek för rullningslisten i diagrammet (du kan välja liten, mellan eller stor).

Anpassa kanten och skuggan

Du kan anpassa kanten och skuggan för diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formatpanelen, under Kant ställer du in storleken på Kontur för att förstora eller förminska kantlinjerna kring diagrammet.

 4. Välj en färg för kanten.

 5. Ställ in Hörnradien för att styra kantens rundhet.

 6. Välj storlek och färg för skuggan under Skugga på fliken Allmänt. Välj Ingen för att ta bort skuggan.

Pivotera data i tabellen

När du vill omorganisera dina data drar du elementen till en ny kolumn eller rad.

I följande pivottabell har dimensionen Customer dragits till positionen efter Product Group. Dimensionen Item Desc har flyttats till positionen före Product Group. Som en följd av detta sorteras dimensionerna nu huvudsakligen efter Item. Fokus har ändrats från Customer till Item Desc. Du kan se antal och försäljning för varje kund genom att klicka på . Denna åtgärd expanderar en dimension.

Pivottabell med omorganiserade data.

Genom att flytta dimensionen Customer från rader till kolumner kan du bibehålla fokus på Item Desc-dimensionen, men också visa distribution av element per kund. Flyttningen har gjort pivottabellen mer informationsrik.

Pivottabell med omorganiserade data.

Gruppera mått

Som du kanske har lagt märke till så presenteras inte Quantity och Sales som separata mått i den övre kolumnraden. Intill dimensionen Customer hittar du ett element som kallas Värden. När du använder fler än ett mått grupperas de automatiskt i måttgruppen Värden. Den här gruppen kan läggas till i delavsnittet med rader eller delavsnittet med kolumner. Måttgruppen kan inte redigeras eller väljas i tabellen. Du kan inte dela upp måttelementet och använda ett mått som en rad och ett annat som en kolumn.

I egenskapspanelen kan du sortera efter det första måttet i gruppen, se Sortera efter första måttet.

Pivotera data i egenskapspanelen

I egenskapspanelen kan du lägga till mått och dimensioner i pivottabellen och även pivotera rader eller kolumner.

Data

I datarutan kan du lägga till dimensioner och mått. Du kan flytta element mellan rader och kolumner. Du kan även ändra elementens ordning inom rader eller kolumner. Om du använder fler än ett mått grupperas de i ett element som kallas Värden.

Egenskapspanel, datarutan.

Sortering

I sorteringsrutan kan du ändra den interna ordningen för dimensioner och mått.

Egenskapspanel, sorteringsrutan.

Anteckning om informationNär du sorterar pivottabeller visas alltid NULL-värden först.

Sortera efter första måttet

Om du har fler än ett mått skapas en måttgrupp. Alternativet Sortera efter första måttet sorterar dimensionsvärdena efter det första måttets numeriska värde. Den här sorteringsordningen påverkar alla dimensioner, och har företräde före alla andra sorteringsordningar som definieras under dimensionerna.

Du kan till exempel ha två mått: Quantity och Sales. I egenskapspanelen, under Data > Mått, listas Quantity först. Om du har valt Sortera efter första måttet i fallande ordning, sorteras tabellen så att den börjar med dimensionen med störst Quantity.

Pivottabell i redigeringsläge. Sortera efter första måttet är På.

Pivottabell med data sorterade efter första måttet.

Begränsningar:

 • Det här alternativet stöds bara om deltotaler beräknas. Du kan beräkna deltotaler genom att göra något av följande:
  • Gå till Data i egenskapspanelen och klicka på en dimension. Ange På för Visa totalvärden.
  • I egenskapspanelen går du till Utseende > Presentation. Ange På för Dra in rader.
 • Det här alternativet stöds inte för beräknade dimensioner.
 • Det här alternativet stöds bara om alla dimensioner finns i delavsnittet Rad och alla mått finns i delavsnittet Kolumn.

Sortera efter uttryck

När du sorterar efter uttryck tillämpas uttrycket endast på den första dimensionen i en pivottabell. Efterföljande dimensioner sorteras i samma ordning som den första dimensionen.

Global gruppering

Med global gruppering kan du skapa en begränsad datauppsättning och inom den datauppsättningen välja ut värden som du vill fokusera på. Till exempel de bästa kvartalen, säljarna med bäst resultat eller produkterna som säljer minst.

Exempel:  

I följande pivottabell tillämpas ingen begränsning. Värdena sorteras i Sales, i sjunkande ordning. Listan är lång och värdena för 2013 visas inte.

Pivottabell, ingen begränsning tillämpas.

I följande pivottabell har en begränsning tillämpats på (den inre) dimensionen Sales Rep Name, så att endast de fem bästa säljarna för 2013 och 2014 visas.

Pivottabell med begränsad inre dimension

Nästa steg är att välja en global gruppering i egenskapspanelen. Alternativet Global gruppering är bara tillgängligt om du har tillämpat en begränsning för dimensionen.

När global gruppering är valt tillämpas begränsningen på de fem bästa säljarna en gång till, men denna gång ignoreras dimensionen Year. De fem säljarna som sålt mest (antingen under 2013 eller 2014) är de enda som presenteras i den slutliga pivottabellen.

Följande bild visar de sex bästa resultaten för 2014 och 2013. De fyra bästa resultaten är från 2014, men det femte (John Greg) är från 2013. Eftersom fem andra säljare har sålt mer än Brenda Gibson (som var nummer fem under 2014), tas hon bort.

Sex högsta resultaten för 2014 och 2013.

Följande bild visar pivottabellen där global gruppering har tillämpats. Pivottabellen innehåller bara säljresultaten för de fem bästa säljrepresentanterna. Även om Brenda Gibson hade bättre resultat 2014 än John Greg, kvalificerar hans resultat för 2013 honom för listan.

Pivottabell med global gruppering tillämpad.

Skapa ett bokmärke med en expanderad pivottabell

Om du skapar ett bokmärke som innehåller en pivottabell är standard att pivottabellen visas som dold. Om du har expanderat rader med hjälp av kommer de inte att visas. Du kan dock välja att visa pivottabellen som expanderad.

 1. Klicka på Bokmärke i verktygsfältet.

 2. Klicka på Skapa nytt bokmärke.

  Om du vill kan du ändra namnet och beskrivningen.

 3. Ange På för Spara layout.
 4. Klicka på Spara.
RELATERAD INFORMATION:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!