Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa en karta med fokus på en region

Du kan konfigurera dina kartdiagram så att du fokuserar på en region av intresse, som ett land. Du kan även ange lägsta och högsta zoomnivåer för din karta. Detta styr hur långt Qlik Sense zoomar in på kartan när du gör urval.

I följande exempel förklaras hur du gör en karta med fokus låst på en enda region och med en anpassad maximal zoomnivå.

Kartdiagrammet med panorering begränsad till endast regionen du vill titta på

Kartdiagram med panorering begränsad till regionen du vill titta på

Den här kartan har en panoreringsgräns inställd så att användare inte kan panorera fokus för kartvisualiseringen bort från vald region. Användare kan söka nedåt i hierarkin mellan separata kartskikt, men de kan inte rulla utanför den ursprungliga vyn.

Den här kartvisualiseringen använder ett punktskikt och ett ytskikt med två hierarkiska dimensioner. En hierarkisk dimension gör att ytskiktet kan visa counties när delstater väljs. Den andra hierarkiska dimensionen gör att punktskiktet kan visa orter som punkter när en delstat väljs i ytskiktet.

En zoomningsgräns tillämpas på kartdiagrammet. När en delstat väljs i ytskiktet söker kartan nedåt i hierarkin och visar counties i ytskiktet och orterna i ett separat punktskikt. Kartan förblir zoomad på en passande nivå för en allmän överblick av regionen.

Ett kartdiagram med ett delstatsurval tillämpat

Ett kartdiagram med ett delstatsurval tillämpat

Datauppsättning

Det här exemplet innehåller två datauppsättningar. Du måste importera dessa data i Qlik Sense. Du kan lägga till data i ett kalkylblad och importera det i Qlik Sense. Du kan även importera tabellen från den här hjälpsidan som en webbfil.

Så här byggde jag detta

 1. Importera data i Datahanteraren.
 2. Gör de rekommenderade associationerna mellan de två tabellerna i Datahanteraren.
 3. Skapa två hierarkiska dimensioner, en för delstat och kommun och en för delstat och ort.
 4. Lägg till en karta, och i Presentationställer du in Anpassad zoomnivå med ett maximum på 7 x zoom.
 5. Lägg till ett punktskikt med Delstat-Ort som dimension. Ställ in följande egenskaper:
  • I Plats anger du intervallet som Anpassat och anger 'USA' i Land.
  • I Storlek & form anger du Sortera storlek utifrån som Count(Distinct(Customer)).
  • I Färger färglägger du per mått med Count(Distinct(Customer)).
  • I Alternativ>Visa skikt anger du Synliga nivåer i hierarkin som Anpassat och väljer Ort.
 6. Lägg till ett ytskikt med Delstat-Kommun som dimension. Ställ in följande egenskaper:
  • I Plats anger du intervallet som Anpassat och anger 'USA' som Land och Delstat i Förvaltningsområde (Nivå 1).
  • I Färger färglägger du per mått med Count(Distinct(Customer)) och ställer in skjutreglaget Ogenomskinlighet på 40 %.
 7. Centrera regionen på kartan och ställ sedan in Begränsa panoreringsnavigeringen som Anpassad och klicka på Ange panoreringsgränser.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!