Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie mapy skupionej na wybranym regionie

Wykresy map można konfigurować w taki sposób, aby skupić się na konkretnym regionie zainteresowania — na przykład kraju. Dodatkowo można ustawiać minimalne i maksymalne poziomy powiększenia mapy. Dzięki temu można kontrolować stopień, w jakim Qlik Sense powiększa mapę, gdy użytkownik dokonuje wyborów.

W poniższym przykładzie wyjaśniono sposób tworzenia mapy z obszarem aktywnym zablokowanym do pojedynczego regionu i z niestandardowym maksymalnym poziomem powiększenia.

Wykres mapy z przesuwaniem ograniczonym tylko do konkretnego regionu zainteresowania

Wykres mapy z przesuwaniem ograniczonym tylko do konkretnego regionu zainteresowania

Dla tej mapy ustawiono limit przesuwania, który sprawia, że użytkownicy nie mogą przesuwać obszaru aktywnego wizualizacji mapy poza konkretny region zainteresowania. Użytkownicy mogą drążyć między osobnymi warstwami mapy, ale nie mogą przewijać poza widok początkowy.

Ta wizualizacja mapy wykorzystuje warstwę punktów oraz warstwę obszaru z dwoma wymiarami hierarchicznymi. Jeden wymiar hierarchiczny umożliwia warstwie obszaru wyświetlanie hrabstw po wybraniu stanów. Drugi wymiar hierarchiczny umożliwia warstwie punktów wyświetlanie miast jako punktów po wybraniu stanu w warstwie obszaru.

Względem tego wykresu mapy obowiązuje limit powiększania. Gdy w warstwie obszaru zostanie wybrany stan, następuje drążenie w dół mapy, aby wyświetlić hrabstwa w warstwie obszaru oraz miasta w osobnej warstwie punktów. Mapa pozostaje powiększona na poziomie odpowiednim do uzyskania ogólnego przeglądu regionu.

Wykres mapy z zastosowanym wyborem stanu

Wykres mapy z zastosowanym wyborem stanu

Zestaw danych

W tym przykładzie korzystamy z dwóch zestawów danych. Te dane należy zaimportować do programu Qlik Sense. Dane można dodać do arkusza kalkulacyjnego i zaimportować do programu Qlik Sense. Dodatkowo dane z tej strony pomocy można zaimportować jako plik webowy.

Sposób tworzenia

 1. Zaimportuj dane do Menedżera danych.
 2. Wykonaj zalecane powiązania między dwiema tabelami w Menedżerze danych.
 3. Utwórz dwa wymiary hierarchiczne — jeden State i County, a drugi State i City.
 4. Dodaj mapę i w obszarze Prezentacja ustaw poziom powiększenia Niestandardowy z powiększeniem maksymalnym Powiększenie - 7 razy.
 5. Dodaj warstwę punktów z State -City jako wymiarem. Ustaw następujące właściwości:
  • W polu Lokalizacja ustaw zakres Niestandardowy, a następnie wprowadź USA w polu Country.
  • W polu Rozmiar i kształt ustaw opcję Rozmiar wg na wartość Count(Distinct(Customer)).
  • W polu Kolory ustaw kolorowanie według miary za pomocą wyrażenia Count(Distinct(Customer)).
  • W obszarze Opcje>Wyświetlacz warstw ustaw opcję Widoczne poziomy drążenia na wartość Niestandardowy i wybierz pozycję City.
 6. Dodaj warstwę obszaru z State-County jako wymiarem. Ustaw następujące właściwości:
  • W polu Lokalizacja ustaw zasięg na Niestandardowy, wprowadź USA w polu Country, a State w polu Obszar administracyjny (poziom 1).
  • W polu Kolory ustaw kolorowanie według miary za pomocą wyrażenia Count(Distinct(Customer)) i ustaw suwak Nieprzezroczystość na 40%.
 7. Wyśrodkuj region na mapie, a następnie ustaw opcję Ogranicz nawigację z przesuwaniem na wartość Niestandardowy i kliknij polecenie Ustaw limit przesuwania.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!