Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Kontrollera synliga kartdata med hierarkiska skikt

Det här exemplet visar dig hur du skapar en karta med ett ytskikt på den översta nivån som söker neråt i hierarkin till två punktskikt.

När du skapar en karta med många datapunkter inom ett brett geografiskt område kan du använda hierarkiska dimensioner för att visa dina skikt i en urvalshierarki. När du väljer i ett hierarkiskt skikt ändras den dimension som används för platser till nästa dimension i den hierarkiska dimensionen. Detta gör det möjligt för dig att visa data på olika urvalsnivåer inom din karta, och säkerställer att bara den mest relevanta informationen visas.

Vi har en lista över samtliga historiska minnesmärken i United States National Park Service's National Register of Historic places (ung. USA:s nationalparkers register över historiska platser). När vi lägger till de städer som har historiska minnesmärken på en karta i form av ett punktskikt får vi korrekta placeringar av våra bubblor. Den kan dock göras mer förståeligt med bättre organisering.

Karta med punktskikt.

Hur ska vi då organisera den här informationen bättre, särskilt som vi dessutom vill lägga till ytterligare ett punktskikt med flygplatser för att planera hur man kommer till de olika platserna?

För att lösa detta problem skapar vi en USA-karta med ett skikt av delstater som kan sökas nedåt i hierarkin till county-nivå. Vid sökning nedåt i hierarkin till kommunnivå visas även vilka städer som har historiska minnesmärken i form av datapunkter, samt alla flygplatser i den delstaten och närliggande delstater.

Karta med skikt djupare ner i strukturen som visar län i USA.

Karta med skikt djupare ner i strukturen som visar län i USA, och städer och flygplatser som datapunkter.

Datauppsättning

Det här exemplet innehåller två datauppsättningar:

 • Federal listings: National Register of Historic Places listed properties from federal agencies (federal_listed_20190404.xlsx)

  Denna datauppsättning är tillgänglig från National Park Service's National Register of Historic Places. Den innehåller data om alla registrerade historiska platser, var de finns och vilka federal myndigheter som är knutna till dem.

  federal_listed_20190404.xlsx.

 • Airport data

  Denna tabell innehåller data för flygplatser i USA. Den består av varje flygplats International Air Transport Association-kod (IATA), stad och delstat eller territorium.

  Du måste importera dessa data till Qlik Sense antingen genom att lägga till dem i ett kalkylark som du sedan importerar till Qlik Sense eller genom att importera tabellen från den här hjälpsidan som en webbfil.

Instruktioner

När du har laddat in datauppsättningarna i en ny app i Qlik Sense kan du börja att bygga din karta. För att skapa exempelkartan måste du fullfölja följande uppgifter: 

 1. Skapa de hierarkiska dimensionerna.
 2. Lägg till kartan på vårt ark.
 3. Lägg till ytskiktet State-County.
 4. Lägg till State-City punktskikt.
 5. Lägg till State-Airport punktskikt.
 6. Lägg till filterrutan Resource.

Skapa de hierarkiska dimensionerna

Först måste du skapa tre hierarkiska dimensioner. Detta skapar relationerna mellan State och fälten County, City, och Airport, och gör det möjligt för skikten County, City och Airport att bli synliga när ett tillstånd i skiktet State har valts.

 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet i arkvyn.
 2. Klicka på Linked Object för att visa originalobjekten.
 3. Klicka på Dimensioner.
 4. Klicka på Skapa nytt.
 5. Välj Hierarkisk.
 6. Lägg till fältet State i dimensionen.
 7. Lägg till fältet County i dimensionen.
 8. Skriv State-County efter Namn.
 9. Klicka på Skapa..
 10. Lägg till fältet State i dimensionen.
 11. Lägg till fältet City i dimensionen.
 12. Skriv State-City efter Namn.
 13. Klicka på Skapa..
 14. Lägg till fältet State i dimensionen.
 15. Lägg till fältet Airport i dimensionen.
 16. Skriv State-Airport efter Namn.
 17. Klicka på Skapa..
 18. Klicka på Redigering klar.

Lägga till kartan i arket

Nästa steg är att lägga till en karta i arket.

 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet i arkvyn.

 2. Från resurspanelen drar du en tom karta till arket.

Lägga till ytskiktet State-County

Det första skiktet du lägger till är ett ytskikt till vilket du senare lägger till dimensionen State-County. Du anger dessutom landet som 'USA' för att säkerställa att vi mappar till delstaten Georgia och inte landet Georgien.

 1. Klicka på Lägg till skikt i Skikt i Egenskapspanelen.
 2. Välj Ytskikt.
 3. I Dimensioner, klicka på Lägg till och välj State-County.
 4. Klicka på Plats.
 5. Ställ in Platsernas omfattning till Anpassad.
 6. Efter Land anger du 'USA'.
 7. Efter Förvaltningsområde (Nivå 1) väljer du State.
 8. Klicka på Färger.
 9. Ställ in FärgerAnpassade, välj Per dimension, och välj 100 färger.
 10. Välj Låsta färger.
 11. Justera skjutreglaget Opacitet till halv opacitet.
 12. Klicka på Redigering klar.

Lägga till State-City punktskikt.

Nästa skikt som du lägger till är ett punktskikt. Du lägger till State-City som dimension och ställer sedan in land som 'USA'. Ställ sedan in State som första nivåns förvaltningsområde, eftersom vissa kommunorter i olika delstater har samma namn.

 1. Klicka på Lägg till skikt i Skikt i Egenskapspanelen.
 2. Välj Ytskikt.
 3. I Dimensioner, klicka på Lägg till och välj State-City.
 4. Klicka på Plats.
 5. Ställ in Platsernas omfattning till Anpassad.
 6. Efter Land anger du 'USA'.
 7. Efter Förvaltningsområde (Nivå 1) väljer du State.
 8. Klicka på Färger.
 9. Ställ in FärgerAnpassade, välj En färg, och välj en färg.
 10. Klicka på Alternativ.
 11. I Skikt-displayen ställer du in Synliga hierarkinivåer till Anpassat.
 12. Radera Delstat.
 13. Klicka på Redigering klar.

Lägga till State-Airport punktskikt.

Det sista skiktet du lägger till på kartan är ett punktskikt där du lägger till State-Airport-fältet som dimension. Qlik Sense känner igen IATA -koder för placering och säkerställer att flygplatserna är placerade på deras faktiska position i stället för bara i staden.

 1. Klicka på Lägg till skikt i Skikt i Egenskapspanelen.
 2. Välj Ytskikt.
 3. I Dimensioner, klicka på Lägg till och välj State-Airport.
 4. Klicka på Plats.
 5. Ställ in Platsernas omfattning till Anpassad.
 6. Efter Land anger du 'USA'.
 7. Efter Förvaltningsområde (Nivå 1) väljer du State.
 8. Klicka på Storlek och form.
 9. Från Form, väljer du Triangel.
 10. Klicka på Färger.
 11. Ställ in FärgerAnpassade, välj En färg, och välj en färg.
 12. Klicka på Alternativ.
 13. I Skikt-displayen ställer du in Synliga hierarkinivåer som Anpassat.
 14. Radera Delstat.
 15. Klicka på Redigering klar.

Lägg till filterrutan Resource

Du kan slutligen välja om du vill ha en filterruta som innehåller fältet Resource. Det ger dig en lista över de tillgängliga historiska minnesmärken när du gör urval inuti din karta.

 1. Dra en tom filterruta från resurspanelen och släpp den på arket.
 2. Klicka på Lägg till dimension.
 3. Lägg till en filterruta som innehåller fältet Resource.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!