Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Jämför kategorier mot ett mått med ett stapeldiagram

Det här exemplet visar hur du skapar ett stapeldiagram för att visualisera försäljningsinformation och hur man jämför olika produktgrupper mot samma mått.

Flervärdesdiagram.

Datauppsättning

I det här exemplet använder vi två datafiler från Qlik Sense Introduktionskurs – Bygga en app. Om du hämtar och expanderar introduktionskursen, så ligger filerna i mappen Tutorials source:

  • Sales.xls
  • Item master.xls

Gå till Introduktionskurs – Bygga en app för att ladda ner filerna.

Lägg till de två datafilerna i en tom app och se till att de associeras med Item Number.

Datauppsättningen som laddas innehåller försäljningsdata. Tabellen Item master innehåller information om beställda artiklar, till exempel produktgrupper.

Mått

Vi använder försäljningsvolymen som mått genom att i Originalobjekt skapa ett mått som kallas Sales, samt uttrycket Sum(Sales).

Visualisering

Vi lägger till ett stapeldiagram på arket och anger följande dataegenskaper:

  • Dimension: Product Group (produktgrupp).
  • Measure: Sales; det mått som skapades som ett originalobjekt.

Följande stapeldiagram skapas, med en stapel som visar försäljningen för varje produktgrupp:

Stapeldiagram.

För att få lite mer detaljerad information om försäljningen lägger vi till Product Sub Group som en dimension. Fältet Product Sub Group delar upp produktgrupperna i undergrupper. När en andra dimension läggs till väljs som standard ett grupperat diagram. Vi vill visa flervärdesstaplar istället och ändrar detta under Utseende på egenskapspanelen.

Flervärdesdiagram.

Upptäckt

Stapeldiagrammet visar försäljningsvolymen för produktgrupper som är indelade i undergrupper. Visualiseringen är sorterad efter försäljningsvolym per produkt. Om du hovrar med muspekaren över en produktundergrupp visas informationen.

I stapeldiagrammet ser vi att Produce har den största försäljningsvolymen. En av undergrupperna säljer mest i Produce, och om vi hovrar över den delen av stapeln ser vi att det är Fresh Vegetables.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!