Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sütun grafik kullanarak kategorileri bir hesaplama ile karşılaştırma

Bu örnekte, satış verilerini görselleştirmek için sütun grafiğin nasıl oluşturulacağı ve farklı ürün gruplarının aynı hesaplama ile nasıl karşılaştırılacağı gösterilmektedir.

Yığılmış grafik.

Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma dersinde bulunan iki veri dosyasını kullanacağız. Dersi indirin ve genişletin. Dosyaları, Tutorials source (Ders kaynağı) klasöründe bulabilirsiniz:

  • Sales.xls
  • Item master.xls

Dosyaları indirmek için Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma konumuna gidin.

İki veri dosyasını boş bir uygulamaya ekleyin ve Item Number (Öğe Numarası) ile ilişkilendirildiklerinden emin olun.

Yüklü veri kümesi, satış verileri içerir. Ana öğe tablosunda, sipariş edilen ürünlerle ilgili bilgiler bulunur (örn. ürün grupları).

Hesaplama

Ana öğelerde Sales adlı bir hesaplama ve Sum(Sales) ifadesi oluşturarak satış hacmini hesaplama olarak kullanıyoruz.

Görselleştirme

Sayfaya bir sütun grafiği ekliyor ve aşağıdaki veri özelliklerini ayarlıyoruz:

  • Boyut: Product Group (ürün grubu).
  • Hesaplama: Sales, ana öğe olarak oluşturulan hesaplamadır.

Aşağıdaki çubuk grafik oluşturulur ve bu grafik, her bir ürün grubu için satış rakamlarını gösteren bir çubuk içerir:

Sütun grafik.

Ancak ürün satışlarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere gereksinim duyuyoruz ve bunun için, Product Sub Group bilgisini boyut olarak ekliyoruz. Product Sub Group alanı, ürün gruplarını alt gruplara ayırıyor. Varsayılan olarak, ikinci boyut eklenirken grup grafiği seçiliyor. Bunun yerine yığın grafik olarak görüntülemek istersek, bu değişikliği, özellikler panelindeki Görünümler öğesine giderek yapabiliriz.

Yığılmış grafik.

Keşif

Sütun grafiği, ürün alt gruplarına ayrılmış farklı ürün gruplarının satış hacmini görselleştirir. Görselleştirme, ürün başına satış hacmine göre sıralanır. Fare işaretçisiyle ürün alt grubunun üzerine gelerek ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

Sütun grafiğinde, en yüksek satış hacminin Produce bölümünde olduğunu görebiliyoruz. Sütunda ilgili bölgenin üzerine gelerek, Produce satışına en çok katkıda bulunan ürün alt kategorisinin Fresh Vegetables olduğunu görebiliriz.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!