Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Categorieën met een staafdiagram vergelijken met een meting

Dit voorbeeld laat zien hoe u een staafdiagram kunt maken om verkoopgegevens te visualiseren en hoe verschillende productgroepen op dezelfde meting zijn te vergelijken.

Gestapeld diagram.

Gegevensverzameling

In dit voorbeeld gebruiken we twee gegevensbestanden die beschikbaar zijn in de Qlik Sense Zelfstudie - Een app bouwen. Download en vouw de zelfstudie uit en de bestanden zijn beschikbaar in de map Tutorials source.

  • Sales.xls
  • Item master.xls

Ga naar Zelfstudie - Een app bouwen om de bestanden te downloaden.

Voeg de twee gegevensbestanden toe aan een lege app en zorg ervoor dat ze gekoppeld zijn op basis vanItem Number.

De gegevensverzameling die wordt geladen bevat verkoopgegevens. De tabel Item master bevat informatie over de bestelde artikelen, zoals productgroepen.

Meting

We gebruiken het verkoopvolume als meting door het maken van een meting in Masteritems met de naam Sales, en de uitdrukking Sum(Sales).

Visualisatie

We voegen het staafdiagram toe aan het werkblad en stellen de volgende gegevenseigenschappen in:

  • Dimensie: Product Group (productgroep).
  • Meting: Sales; de meting die is gemaakt als een masteritem.

Het volgende staafdiagram wordt gemaakt, waarbij een staaf de verkoop voor elke productgroep weergeeft.

Staafdiagram.

Maar we willen wat meer gedetailleerde informatie over de productverkoop door het toevoegen van de Product Sub Group als dimensie. Het veld Product Sub Group verdeelt de productgroepen in subgroepen. Standaard wordt een gegroepeerd diagram geselecteerd bij het toevoegen van de tweede dimensie. We willen in plaats daarvan een gestapeld diagram weergeven, dat is gewijzigd onder Uiterlijk in het eigenschappenvenster.

Gestapeld diagram.

Ontdekken

Het staafdiagram visualiseert het verkoopvolume van verschillende productgroepen onderverdeeld in productsubgroepen. De visualisatie wordt gesorteerd volgens het verkoopvolume per product. U kunt met uw cursor op een productsubgroep gaan staan en de gegevens bekijken.

In het staafdiagram zien we dat Produce het hoogste verkoopvolume heeft. Een van de subgroepen is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de Produce verkoop, als we op dat gedeelte van de staaf gaan staan, kunnen we zien dat het Fresh Vegetables is.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!