Gå till huvudinnehåll

Köra skriptet för att läsa in data

Klicka på läs in data i verktygsfältet för att köra skriptet och ladda data i appen. Appen sparas automatiskt innan data laddas.

Dialogen Dataimportstatus visas, och du kan Avsluta inläsningen. När dataimporten är klar uppdateras dialogen med status (Avslutad utan fel eller Dataladdningen lyckades inte) och en sammanfattning med möjliga fel och varningar, exempelvis för syntetiska nycklar. Sammanfattningen visas även i Utdata, om du vill visa den efter att dialogen stängts.

Anteckning om informationOm du vill att dialogen Dataladdning alltid ska stängas automatiskt efter framgångsrik exekvering väljer du Stäng när det är klart.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!