Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Organisera skriptkoden

Du kan dela upp ditt skript i delar för att organisera dess struktur. Skriptet exekveras i avsnittens ordningsföljd uppifrån och ner. Ett skript måste innehålla åtminstone ett avsnitt.

Avsnitten Huvudavsnitt, Ordbok och Kalender i Skriptredigeraren

Delavsnitt i Skriptredigeraren.

Om du har lagt till data med kommandot Lägg till data, kommer du att ha ett datainläsningsskriptavsnitt som heter Autogenererat skript med den skriptkod som behövs för att läsa in data.

Mer information om redigering av dataladdningsskript finns i Redigera dataladdningsskriptet.

Arbeta med skriptavsnitt

Det finns flera sätt att organisera skriptavsnitt:

  • Klicka på Skapa nytt avsnitt om du vill infoga nya skriptavsnitt för att strukturera din kod. Det nya avsnittet läggs till efter det avsnitt som är valt för närvarande.
  • Klicka på ikonen Radera bredvid avsnittets flik för att radera det. Du måste bekräfta raderingen.

    Anteckning om informationDet går inte att ångra radering av ett skriptavsnitt.
  • Klicka på avsnittets namn och skriv för att redigera namnet. Tryck på returtangenten eller klicka utanför delen när du är klar.
  • Sätt muspekaren på och dra delavsnittet för att ändra ordningsföljd.
RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!