Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning i dataladdningsskriptet

Du kan använda felsökningsfunktionerna i Skriptredigeraren för att gå igenom skriptexekveringen med hjälp av brytpunkter som låter dig kontrollera variabelvärden och utdata från skriptexekveringen.

Du kan välja om du vill visa några av eller alla utdata, variabler och brytpunkter.

Gör så här för att visa felsökningspanelen:

 • Klicka på Felsök Felsök i skriptredigerarens verktygsfält.

  Felsökningspanelen öppnas längst ner i Skriptredigeraren.

Anteckning om informationDu kan inte skapa kopplingar, redigera kopplingar, välja data, spara skriptet eller ladda data medan felsökningsläget körs. Felsökningsläget börjar med felsökningsexekvering och fortsätter tills skriptet har exekveras eller tills exekveringen har avslutats.

Felsökningsverktygsfältet

Skriptredigerarens felsökningspanel innehåller ett verktygsfält med följande kontrollalternativ för felsökning:

Verktygsfältsalternativ
UI-element Beskrivning
Begränsad laddning

Begränsar antalet datarader som kan läsas in från varje datakälla. Detta kan reducera exekveringstiden om du arbetar med stora datakällor.

Ange hur många rader som ska laddas.

Anteckning om informationDetta gäller endast fysiska datakällor. Automatiskt genererade loads och inline loads begränsas till exempel inte.
Spela upp Starta eller fortsätt exekvering i felsökningsläge tills nästa brytpunkt nås.
steg i Gå till nästa rad i koden.
Stoppa Avsluta exekveringen här. Om du avslutar innan all kod har exekverats, innehåller den resulterande datamodellen enbart data upp till den rad med kod där exekveringen avslutades.

Utdata

Utdata visar alla meddelanden som har genererats under felsökningsexekveringen. Du kan välja att låsa utdata så att de inte flyttas när nya meddelanden visas genom att klicka på Ej låst.

På utdatamenyn meny finns dessutom följande alternativ:

Alternativ för utdatameny
UI-element Beskrivning
Rensa Klicka här för att ta bort alla utdatameddelanden.
Markera all text Klicka här för att markera alla utdatameddelanden.
Rulla längst ned Klicka här för att gå till det sista utdatameddelandet.

Variabler

Variabler visar alla reserverade variabler, systemvariabler och variabler som är definierade i skriptet samt de aktuella värdena under skriptexekveringen.

Göra en variabel till favorit

Om du vill inspektera specifika variabler under exekveringen kan du göra dem till favoriter. Favoritvariabler visas högst upp i variabellistan markerade med en gul stjärna. Gör så här för att göra en variabel till favorit:

 • Klicka på symbolen Favorit bredvid en variabel.

  Ikonen Favorit blir nu gul, och variabeln flyttas längst upp i variabellistan.

Filtrera variabler

Du kan använda ett filter för att endast visa en vald typ av variabler genom att använda följande alternativ på variabelmenyn meny:

Alternativ på variabelmenyn
UI-element Beskrivning
Visa alla variabler Klicka här för att visa alla typer av variabler.
Visa systemvariabler

Klicka här för att visa systemvariabler.

Systemvariablerna är definierade av Qlik Sense, men du kan ändra variabelvärdet i skriptet.

Visa reserverade variabler

Klicka här för att visa reserverade variabler.

Reserverade variabler är definierade av Qlik Sense och värdet kan inte ändras.

Visa användardefinierade variabler

Klicka här för att visa användardefinierade variabler.

Användardefinierade variabler är variabler som du har definierat i skriptet.

Mer information om variabler finns i Arbeta med variabler i Skriptredigeraren.

Brytpunkter

Du kan lägga till brytpunkter i skriptet för att stoppa skriptexekveringen vid vissa rader i koden och inspektera variabelvärden och utdatameddelanden vid brytpunkten. När du har nått en brytpunkt kan du välja att stoppa exekveringen, fortsätta till nästa brytpunkt eller gå till nästa rad i koden. Alla brytpunkter i skriptet syns i listan, med information om del och radnummer.

Lägga till en brytpunkt

Gör ett av följande för att lägga till en brytpunkt vid en rad i koden:

 • I skriptet klickar du på området direkt till höger om radnumret där du vill lägga till en brytpunkt.

  Symbolen Ta bort bredvid radnumret visar att det finns en brytpunkt där.

Anteckning om tipsDu kan lägga till brytpunkter till och med när felsökningspanelen är stängd.

Ta bort brytpunkter

Du kan ta bort en brytpunkt genom att göra något av följande:

 • I skriptet klickar du på Ta bort bredvid radnumret.

 • I listan över brytpunkter klickar du på Avbryt bredvid en brytpunkt.

Du kan även klicka på meny och välja Ta bort alla för att ta radera alla brytpunkter från skriptet.

Aktivera och avaktivera brytpunkter

När du skapar en brytpunkt blir den aktiverad. Symbolen Bock visas bredvid brytpunkten i listan över brytpunkter. Du kan aktivera och avaktivera enstaka brytpunkter genom att markera och avmarkera dem i listan över brytpunkter.

Du har även följande alternativ på brytpunktsmenyn meny:

 • Aktivera alla
 • Avaktivera alla
RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!