Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przegląd aplikacji

Po otwarciu aplikacji z huba wyświetlany jest przegląd aplikacji. Tutaj dostępna jest cała zawartość aplikacji i stąd można nią zarządzać. Zawartość widoczna w obszarze głównym zależy od wybranej kategorii: arkusze, zakładki lub narracje.

Jeśli hub został wyłączony przez administratora, w momencie uruchomienia produktu Qlik Sense pojawia się przegląd aplikacji.

Zawartość wchodząca w skład opublikowanej aplikacji jest widoczna w górnej części obszaru głównego. Nie jest możliwe dodawanie zawartości do części bazowej opublikowanej aplikacji. Zawartość prywatna użytkownika jest wyświetlana w sekcjach Moje arkusze/Moje zakładki/Moje narracje. W zależności od uprawnień można publikować swoją zawartość prywatną, aby umożliwiać innym korzystanie z niej.

InformacjaW programie Qlik Sense Desktop nie jest obsługiwane publikowanie, w przypadku korzystania z programu Qlik Sense Desktop w hubie widoczna jest zatem tylko zawartość prywatna użytkownika.

Przegląd aplikacji

Przegląd aplikacji.

Pasek nawigacyjny

Pasek nawigacji w przeglądzie aplikacji

Pasek nawigacyjny w przeglądzie aplikacji.

Na pasku nawigacyjnym możesz wykonać następujące czynności:

  • Kliknij Qlik, aby przejść do huba.
  • Kliknij , aby wykonać działania na podstawie widoku, w którym się znajdujesz. W przeglądzie aplikacji możesz Dodać dane, włączyć lub wyłączyć Tryb ekranu dotykowego, uzyskać dostęp do Pomocy i kliknąć Informacje, aby uzyskać ogólne informacje i funkcje.
  • Na karcie Przygotuj mogą być dostępne do wybrania pozycje Menedżer danych, Edytor ładowania danych, Przeglądarka modelu danych, Logika biznesowa/Model logiczny i Logika biznesowa/Słownictwo. Dostępne opcje zależą od szczegółów publikowania i uprawnień.
  • Na karcie Analizuj wybierz pozycję Arkusz.
  • Kliknij nazwę aplikacji, aby otworzyć jej szczegóły — na przykład, aby edytować nazwę aplikacji lub zmienić jej ustawienia.

Przycisk Utwórz nowy arkusz i przełączniki do przełączania widoku

Przycisk Utwórz nowy arkusz i opcje widoku

Przycisk do tworzenia nowego arkusza i przełączania opcji przeglądania.
Możesz tworzyć nowe arkusze i przełączać między widokiem siatki a widokiem listy.
Element interfejsu użytkownika Opis
Utwórz nowy arkusz Tworzenie nowego arkusza.
Widok siatki Przełączanie na widok siatki.
Widok listy Przełączanie na widok listy.

Tworzenie arkuszy, zakładek i narracji

Arkusze, zakładki i narracje

Przyciski do przełączania arkuszy, zakładek i narracji.
Wybieranie, czy w obszarze głównym chcesz wyświetlać arkusze, zakładki czy narracje.
Element interfejsu użytkownika Opis
Obiekty aplikacji Dostęp do wszystkich arkuszy w aplikacji i tworzenie nowych arkuszy.
Zakładka Dostęp do wszystkich zakładek w aplikacji.
Tryb narracji Dostęp do wszystkich narracji w aplikacji i tworzenie nowych narracji.

Szczegóły arkusza

Kliknięcie tytułu arkusza lub narracji spowoduje wyświetlenie szczegółów, na przykład informacji o publikacji i opisu.

Widok szczegółów arkusza po rozwinięciu

Szczegóły arkusza, które pojawiają się po kliknięciu ikony obok arkusza.

Arkusze prywatne

W przypadku arkuszy prywatnych i narracji możliwa jest zmiana kolejności oraz zmiana tytułu i opisu. Można je także publikować, edytować, powielać i usuwać.

Arkusze prywatne

Lista arkuszy prywatnych.

Ustawienia aplikacji

Jeśli Twoja aplikacja nie została opublikowana, możesz kliknąć Ustawienia, aby otworzyć Opcje aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Stosowanie stylu aplikacji.

Przegląd aplikacji, kiedy aplikacja nie została opublikowana

Przegląd aplikacji w niepublikowanej aplikacji. Ikona ustawień jest widoczna i nie ma żadnych arkuszy społeczności.

Gesty dotknięcia

Gesty dotknięcia używane w przeglądzie aplikacji
Działanie Opis
Długie dotknięcie i przeciągnięcie Przeniesienie elementu w inne miejsce
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!