Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

App-overzicht

Als u vanuit de hub een app opent, gaat u naar het app-overzicht. Hier ziet en beheert u alle inhoud in de app. De inhoud van het hoofdgebied is afhankelijk van welke categorie u hebt geselecteerd: werkbladen, bladwijzers of presentaties.

Als de hub is uitgeschakeld door de beheerder, komt u in het app-overzicht wanneer Qlik Sense wordt gestart.

U vindt de inhoud die deel uitmaakt van de gepubliceerde app in het bovenste gedeelte van het hoofdgebied. U kunt geen inhoud toevoegen aan het basisgedeelte van de gepubliceerde app. Uw privé-inhoud wordt weergegeven onder Mijn werkbladen/Mijn bladwijzers/Mijn presentaties. Afhankelijk van uw toegangsrechten, is het u mogelijk toegestaan om uw privé-inhoud te publiceren zodat andere gebruikers van de app deze kunnen verkennen.

InformatiePubliceren wordt niet ondersteund in Qlik Sense Desktop, hetgeen betekent dat u alleen uw privé-inhoud ziet in de hub bij gebruik van Qlik Sense Desktop.

App-overzicht

App-overzicht.

Navigatiebalk

Navigatiebalk in app-overzicht

Navigatiebalk in het app-overzicht.

In de navigatiebalk kunt u:

  • Klik op Qlik om door de hub te navigeren.
  • Klik op om acties uit te voeren op basis van de weergave waarin u zich bevindt. In het app-overzicht kunt u gegevens toevoegen, de touchscreenmodus in- en uitschakelen, Help openen en klikken op Info voor algemene informatie en functies.
  • Onder het tabblad Voorbereiden kunt u mogelijk Gegevensbeheer, Editor voor laden van gegevens, Gegevensmodelviewer, Bedrijfslogica/Logisch model en Bedrijfslogica/Woordenlijst selecteren. De beschikbare opties hangen af van publicatie- en machtigingsdetails.
  • In het tabblad Analyse kunt u Werkblad selecteren.
  • Klik op de app-naam om de app-details te openen, bijvoorbeeld om de naam van de app of de app-instellingen te wijzigen.

Nieuwe-werkbladknop en weergavewisselknoppen

De knop Nieuw werkblad maken en weergave-opties

De knop voor het maken van een nieuw werkblad en het schakelen tussen weergave-opties.
U kunt nieuwe werkbladen maken en schakelen tussen raster- en lijstweergave.
UI-item Beschrijving
Nieuw werkblad maken Maak een nieuw werkblad.
Rasterweergave Rasterweergave inschakelen.
Lijstweergave Lijstweergave inschakelen.

Werkbladen, bladwijzers of presentaties weergeven

Werkbladen, bladwijzers en presentaties

De knoppen schakelen tussen werkbladen, bladwijzers en presentaties.
Selecteer of u werkbladen, bladwijzers of presentaties in het hoofdgebied wilt weergeven.
UI-item Beschrijving
App-objecten Toegang tot alle werkbladen in de app en het maken van een nieuw werkblad.
Bladwijzer Toegang tot alle bladwijzers in de app.
Presentatiemodus Toegang tot alle presentaties in de app en een nieuwe presentatie maken.

Werkbladgegevens

Klik op de titel van een werkblad of presentatie om er details over weer te geven, zoals informatie over de publicatie en de beschrijving.

Werkbladgegevensweergave, indien uitgevouwen

Werkbladgegevens die worden weergegeven wanneer u op het pictogram naast het werkblad klikt.

Privéwerkbladen

U kunt de titel en omschrijving van privéwerkbladen en -presentaties herordenen en wijzigen. U kunt ze ook publiceren, bewerken, dupliceren of verwijderen.

Privéwerkbladen

Lijst met privéwerkbladen.

App-instellingen

Als uw app niet gepubliceerd is, klik dan op Instellingen om App-opties te openen. Ga voor meer informatie naar Een app vormgeven.

App-overzicht wanneer een app niet gepubliceerd is

App-overzicht in een niet-gepubliceerde app. Het instellingenpictogram is zichtbaar en er zijn geen communitywerkbladen.

Aanraakfuncties

Aanraakfuncties die in het app-overzicht worden gebruikt
Actie Beschrijving
Lang aanraken en slepen Een item verplaatsen naar een nieuwe locatie
Lang aanraken en loslaten Het snelmenu openen.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!