Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Header is

Anger filhuvudets storlek i tabellfiler. En godtycklig inledningslängd kan anges genom specifikatorn header is. En sådan inledning är en sektion som inte används i Qlik Sense.

Syntax:  

header is n

header is line

header is n lines

 

Rubriklängden kan anges i bytes (header is n), eller i linjer (header is line eller header is n lines). n måste vara ett positivt heltal som representerar rubriklängden. Om inget anges, antas header is 0. header is-specifikatorn är endast relevant för tabellfiler.

Exempel:  

Det här är ett exempel på en datakälla i tabellformat som innehåller en rad med rubriktext som inte ska tolkas som data av Qlik Sense.

 
*Header line Col1,Col2 a,B c,D
 

Användning av specifikatorn header is 1 lines gör att den första raden inte blir inläst som data. I det här exemplet anger specifikatorn embedded labels att Qlik Sense ska tolka den första icke-uteslutna raden som att den innehåller fältetiketter.

 
LOAD Col1, Col2 FROM 'lib://files/header.txt' (txt, embedded labels, delimiter is ',', msq, header is 1 lines);
 

Resultatet är en tabell med två fält, Col1 and Col2.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!