Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

NullAsValue

Satsen NullAsValue anger för vilka fält de NULL-värdena ska konverteras till värden.

Syntax:  

NullAsValue *fieldlist

 

Qlik Sense betraktar normalt NULL-värden som saknade eller ej angivna enheter. I vissa databasprocesser är det däremot underförstått att NULL-värden ska tolkas som speciella värden och inte som värden som saknas. Det faktum att NULL-värden normalt inte tillåts koppla till andra NULL-värden kan dock upphävas med hjälp av NullAsValue-satsen.

Satsen NullAsValue påverkar alla efterföljande inläsningssatser. Den kan stängas av igen med NullAsNull-satsen.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
*fieldlist En kommaavgränsad lista över fält för vilka NullAsValue ska aktiveras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Exempel:  

NullAsValue A,B;

Set NullValue = 'NULL';

LOAD A,B from x.csv;