Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Unqualify

Unqualify-satsen upphäver tabellbestämning av fältnamn som tidigare definierats av en Qualify-sats.

Syntax:  

Unqualify *fieldlist

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
*fieldlist

En kommaavgränsad lista över fält för vilka tabellbestämningen ska aktiveras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Se dokumentationen till Qualify-satsen för ytterligare information.

Exempel 1:  

När man arbetar med en okänd databas är det ofta bra att till en början associera endast ett eller ett fåtal fält, som i följande exempel:

qualify *;

unqualify TransID;

SQL SELECT * from tab1;

SQL SELECT * from tab2;

SQL SELECT * from tab3;

Först aktiveras bestämning för alla fält.

Sedan inaktiveras bestämning för TransID.

Endast TransID kommer att användas för att associera tabellerna tab1, tab2 och tab3. Alla andra fält kommer att bestämmas med tabellnamnet.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!