Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Delimiter is

För avgränsade tabellfiler kan en valfri avgränsare anges med hjälp av delimiter is-specifikator. Denna specifikator är endast relevant för avgränsade .txt-filer.

Syntax:  

delimiter is char

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning

char

Anger ett enstaka tecken av de 127 ASCII-tecknen.

Dessutom kan följande värden användas:

Valfria värden
Värde Beskrivning

'\t'

motsvarar ett tabbtecken, med eller utan citattecken.
'\\' motsvarar ett omvänt snedstreck (\).
'spaces' motsvarar alla kombinationer av ett eller flera mellanslag. Tecken som inte kan skrivas ut och har ett ASCII-värde under 32, undantaget CR och LF, tolkas som mellanslag.

Om inget anges, antas delimiter is ','.

Exempel:  

LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels);

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!