Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Rename table

Denna skriptfunktion döper om ett eller flera interna tabeller i Qlik Sense efter att de har lästs in.

Antingen syntaxen rename table eller rename tables kan användas.

Syntax:  

Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
mapname Namnet på en tidigare inläst mappningstabell som innehåller ett eller flera par gamla och nya tabellnamn.
oldname Det gamla tabellnamnet.
newname Det nya tabellnamnet.

Begränsningar:  

Två tabeller med olika namn kan inte byta namn till samma namn. Skriptet genererar ett fel om du försök byta namn på en tabell till samma namn som en befintlig tabell.

Exempel 1:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Rename Table Tab1 to Xyz;

Exempel 2:  

TabMap:

Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;

Rename Tables using TabMap;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!