Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Avpublicera en berättelse

Du kan omvandla en berättelse som du har publicerat till att bli otillgänglig för andra genom att avpublicera den.

  1. Från app-översikten klickar du på Story Mode för att visa berättelserna.

  2. Du hittar den publicerade berättelsen under Publicerat av mig.
  3. Högerklicka/tryck länge på berättelsen och välj Avpublicera.

    Nu visas dialogen Avpublicera en berättelse.

  4. Klicka på Avpublicera.

    Berättelsen avpubliceras och flyttas från Mina berättelser till Publicerat av mig.

Berättelsen är inte längre tillgänglig för andra appanvändare.

Anteckning om tipsDu kan även avpublicera en berättelse i vyn för Data Storytelling genom att klicka på list och välja Avpublicera berättelse, eller genom att högerklicka på en berättelse i berättelsenavigeraren.