Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Kopieringslista i Urklipp

Dialogen Kopieringslista i Urklipp öppnas från Kopieringsläge) i Redigera-menyn. Denna dialog gör det mycket lätt att kopiera till Urklipp. Så länge dialogen är öppen kommer QlikView att arbeta i kopieringsläge, vilket innebär att värden som man klickar på automatiskt kopieras till kopieringslistan i Urklipp. QlikView-logiken avaktiveras medan dokumentet är i kopieringsläge.

Urklippsformat

I denna grupp kan man ställa in kopieringslistans format. Kolumn, Kommaavgränsade rader och Tabbavgränsade rader finns som alternativ.

Citattecken

I denna grupp anger man om de valda elementen ska omges med citattecken.

  • Citattecken ' omsluter alla element med enkla citattecken. Detta är användbart om de kopierade elementen ska klistras in som fältvärden i skriptet.
  • Citattecken " omsluter alla element med dubbla citattecken. Detta är användbart om de kopierade elementen ska klistras in i skriptet som fältnamn eller ska användas i ett Visual Basic-skript, exempelvis ett QlikView-makro.
  • Inga lämnar elementen utan citattecken.

OK

Stänger dialogen Urklipp kopieringslista dialog och överför innehållet i textrutan till Windows Urklipp.

Avbryt

Stänger dialogen Urklipp kopieringslista dialog utan att överföra innehållet i textrutan till Urklipp.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com