Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

ApplyMap - skriptfunktion

Skriptfunktionen ApplyMap används för att mappa utdata för ett uttryck mot en tidigare inläst mappningstabell.

Syntax:  

ApplyMap('map_name', expression [ , default_mapping ] )

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

ApplyMap-argument
Argument Beskrivning
map_name

Namnet på en mappningstabell som har skapats tidigare med hjälp av satserna mapping load eller mapping select. Dess namn måste stå inom enkla, raka citationstecken.

Anteckning om varningOm du använder den här funktionen i makroexpanderad variabel och hänvisar till en mappningstabell som inte existerar, funktionsanropet misslyckas och det skapas inget fält.
expression Uttrycket vars resultat ska mappas.
default_mapping

Om detta anges ska det här värdet användas som ett standardvärde om mappningstabellen inte innehåller något värde som matchar expression. Om inget anges returneras värdet av expression som det är.

Anteckning om varningUtdatafältet för ApplyMap ska inte ha samma namn som något av indatafälten. Detta kan leda till oväntade resultat. Exempel på vad du inte ska använda: ApplyMap('Map', A) as A.

Exempel:  

I det här exemplet laddar vi en lista med säljare med en landskod som står för det land där de är bosatta. Vi använder en tabell som mappar en landskod till ett land för att ersätta landskoden med landets namn. Enbart tre länder är definierade i mappningstabellen, övriga landskoder mappas till 'Rest of the world'.

// Load mapping table of country codes: map1: mapping LOAD * Inline [ CCode, Country Sw, Sweden Dk, Denmark No, Norway ] ; // Load list of salesmen, mapping country code to country // If the country code is not in the mapping table, put Rest of the world Salespersons: LOAD *, ApplyMap('map1', CCode,'Rest of the world') As Country Inline [ CCode, Salesperson Sw, John Sw, Mary Sw, Per Dk, Preben Dk, Olle No, Ole Sf, Risttu ] ; // We don't need the CCode anymore Drop Field 'CCode';

Den resulterande tabellen (Salespersons) ser ut så här:

Example 1
Salesperson Country
John Sweden
Mary Sweden
Per Sweden
Preben Denmark
Olle Denmark
Ole Norway
Risttu Rest of the world

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com