Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Konkatenacja tabel

Konkatenacja automatyczna

Jeśli kilka załadowanych tabel jest identycznych pod względem nazw i liczby pól, QlikView dokonuje automatycznej konkatenacji (scalenia) treści różnych instrukcji w jedną tabelę.

Przykład:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

LOAD a, c, b from table2.csv;

Wynikowa tabela wewnętrzna zawiera pola a, b i c. Liczba rekordów w tabeli wynikowej jest sumą liczb rekordów w tabeli 1 i tabeli 2.

InformacjaLiczba i nazwy pól muszą być identyczne. Kolejność instrukcji jest dowolna.

Konkatenacja wymuszona

Nawet jeśli kilka tabel zawiera różne zestawy pól, można nadal wymusić ich konkatenację w QlikView. W skrypcie służy do tego prefiks concatenate, który dokonuje konkatenacji tabeli z inną wskazaną z nazwy tabelą lub z ostatnio utworzoną tabelą.

Przykład:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

concatenate LOAD a, c from table2,csv;

 

Wynikowa tabela wewnętrzna zawiera pola a, b i c. Liczba rekordów w tabeli wynikowej jest sumą liczb rekordów w tabeli 1 i tabeli 2. Pole b w rekordach pochodzących z tabeli 2 zawiera wartość NULL.

InformacjaLiczba i nazwy pól muszą być identyczne. Jeśli w instrukcji concatenate nie zostanie podana nazwa wcześniej załadowanej tabeli, prefiks concatenate użyje ostatnio utworzonej tabeli. Kolejność tych dwóch instrukcji nie jest zatem dowolna.

Zapobieganie konkatenacji

Jeśli kilka załadowanych tabel jest identycznych pod względem nazw i liczby pól, QlikView dokonuje automatycznej konkatenacji (scalenia) treści różnych instrukcji w jedną tabelę. Można temu zapobiec, stosując instrukcję noconcatenate. Tabela załadowana powiązaną z nią instrukcją LOAD lub SELECT nie będzie wtedy konkatenowana z istniejącą tabelą.

Przykład:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

noconcatenate LOAD a, b, c from table2.csv;

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com