Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie przestrzeniami danych

Aby zarządzać przestrzenią danych, musisz być administratorem dzierżawy, administratorem danych lub właścicielem przestrzeni. Członkowie przestrzeni danych, którzy mają rolę Może zarządzać, mogą również zarządzać przestrzenią.

InformacjaUżytkownikowi, który utworzy przestrzeń danych, automatycznie przypisywane jest uprawnienie Jest właścicielem. Zobacz temat Role i uprawnienia w przestrzeni danych, aby uzyskać szczegółowe informacje o rolach i uprawnieniach.

Tworzenie przestrzeni danych

Jeżeli jesteś administratorem dzierżawy lub administratorem danych, możesz utworzyć przestrzeń danych z Konsola zarządzania lub ze strony głównej Integracja danych Qlik Cloud. Jeśli nie jesteś administratorem z rolą twórcy przestrzeni danych, możesz tworzyć przestrzenie danych ze strony głównej Integracja danych Qlik Cloud.

 1. Na stronie głównej Integracja danych kliknij opcję Dodaj nowe, a następnie wybierz pozycję Utwórz przestrzeń.

  WskazówkaPrzestrzeń danych można również utworzyć w sekcji Przestrzenie w funkcji Konsola zarządzania. Kliknij Utwórz nowe i wybierz Dane jako Typ.
 2. Wprowadź nazwę i opis.

 3. Kliknij polecenie Utwórz.

Zarządzanie przestrzeniami danych

Przestrzenią danych można zarządzać na stronie głównej Integracja danych, wybierając przestrzeń w filtrze u góry sekcji Projekty danych lub Połączenia danych, a następnie klikając Szczegóły przestrzeni.

Aby dokonać jakichkolwiek zmian w przestrzeni, musisz pełnić jedną z następujących ról:

 • Administrator dzierżawy

 • Administrator danych

 • Właściciel przestrzeni danych

 • Członek przestrzeni danych z rolą Może zarządzać

Dostępne są następujące opcje:

 • Zmień nazwę

  Możesz zmienić nazwę lub opis przestrzeni danych.

 • Szczegóły

  Możesz przeglądać szczegóły przestrzeni danych oraz edytować członków i połączenia danych.

 • Członkowie

  Jedynym członkiem nowo utworzonej przestrzeni jest użytkownik, który ją utworzył. Aby umożliwić innym użytkownikom dostęp do przestrzeni danych i zasobów, dodaj członków do przestrzeni, a następnie przypisz im role, które dają im uprawnienia do przestrzeni i jej zasobów.

 • Powiązania między danymi

  Możesz przeglądać i edytować połączenia danych utworzone w przestrzeni danych.

 • Usuń

  Przestrzeń danych można usunąć.

WskazówkaMożesz także zarządzać przestrzeniami danych w sekcji Przestrzenie w funkcji Konsola zarządzania.

Dodawanie członków do przestrzeni danych

Członków przestrzeni danych możesz dodawać i usuwać, a także zmieniać lub usuwać ich role.

Jeśli w dzierżawie są dozwolone grupy, możesz dodać grupy członków do swojej przestrzeni. Jeśli użytkownik ma w przestrzeni określone uprawnienia indywidualne oraz uprawnienia dotyczące grupy, wówczas obowiązuje najwyższy poziom uprawnień. Grupy użytkowników są tworzone u dostawcy tożsamości.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Członkowie.

 2. Kliknij Dodaj członków.

 3. Wyszukaj użytkowników lub grupy według nazw i wybierz członków, których chcesz dodać do przestrzeni.

 4. Wybierz uprawnienia dla nowych członków i kliknij przycisk Dodaj.

Możesz też dodać wszystkich użytkowników jako członków do przestrzeni, aby wygodnie udostępniać treść wszystkim obecnym w dzierżawie. Na przykład, jeśli masz zasoby, które powinny być ogólnodostępne, możesz zapisać je w przestrzeni, do której każdy ma dostęp.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Członkowie.

 2. Kliknij Dodaj członków.

 3. Wybierz uprawnienia z listy rozwijanej obok pozycji Wszyscy w dzierżawie <nazwa dzierżawy>.

 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Zmiana właściciela przestrzeni danych

Właściciela przestrzeni może zmienić tylko administrator dzierżawy i administrator danych. Można to zrobić tylko z konsoli Konsola zarządzania.

 1. W sekcji Przestrzenie konsoli Konsola zarządzania kliknij Zmień właściciela.

 2. W oknie Zmień właściciela wyszukaj użytkownika według nazwy, adresu e-mail, tematu lub identyfikatora użytkownika.

 3. Kliknij przycisk Zastosuj.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!