Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri alanlarını yönetme

Bir veri alanını yönetmek için kiracı yöneticisi, veri yöneticisi veya alan sahibi olmanız gerekir. Veri alanının üyelerinden Yönetebilir rolüne sahip olanlar da alanı yönetebilir.

Bilgi notuBir veri alanı oluşturduğunuzda, otomatik olarak Sahip rolüne atanırsınız. Roller ve izinlerle ilgili ayrıntılar için bkz. Veri alanı rolleri ve izinleri.

Veri alanı oluşturma

Kiracı yöneticisi veya veri yöneticisi iseniz, Yönetim Konsolu'dan veya Qlik Cloud Veri Entegrasyonu ana sayfasından bir veri alanı oluşturabilirsiniz. Veri alanı oluşturma rolüne sahip yönetici olmayan bir kullanıcıysanız, Qlik Cloud Veri Entegrasyonu ana sayfasından veri alanları oluşturabilirsiniz.

 1. Veri Entegrasyonu ana sayfasında, Yeni ekle'ye tıklayın ve ardından Alan oluştur'u seçin.

  İpucu notuYönetim Konsolu içindeki Alanlar bölümünde de bir veri alanı oluşturabilirsiniz. Yeni oluştur'a tıklayın ve Tür bölümünde Veri'yi seçin.
 2. Bir isim ve açıklama girin.

 3. Oluştur'a tıklayın.

Veri alanı yönetme

Veri projeleri veya Veri bağlantıları bölümünün en üstündeki alanı seçerek ve ardından Alan ayrıntıları'na tıklayarak Veri Entegrasyonu ana sayfasında bir veri alanını yönetebilirsiniz.

Alanda değişiklik yapmak için şunlardan biri olmanız gerekir:

 • Kiracı yöneticisi

 • Veri yönetimi

 • Veri alanının sahibi

 • Veri alanının Yönetebilir rolüne sahip üyesi

Şu seçenekler bulunur:

 • Yeniden adlandır

  Veri alanını yeniden adlandırabilir veya açıklamayı değiştirebilirsiniz.

 • Ayrıntılar

  Veri alnının ayrıntılarını görüntüleyebilir, üyeleri ve veri bağlantılarını düzenleyebilirsiniz.

 • Üyeler

  Bir veri alanı ilk oluşturulduğunda, sadece alanı oluşturan kullanıcı alanın üyesidir. Diğer kullanıcıların veri alanına ve alan içindeki kaynaklara erişmesine izin vermek için alana üyeler ekleyip bu kişilere alan ve içindeki kaynaklar üzerinde izinler veren roller atayın.

 • Veri bağlantıları

  Veri alanında oluşturulan veri bağlantılarını görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

 • Sil

  Veri alanını silebilirsiniz.

İpucu notuYönetim Konsolu içindeki Alanlar bölümünde de veri alanlarını yönetebilirsiniz.

Veri alanına üye ekleme

Veri alanı üyeleri ekleyip kaldırabilir ve bu üyelerin rollerini değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz.

Yönetici, grupları etkinleştirdiyse alanınıza üye grupları ekleyebilirsiniz. Bir alan üyesinin, bir alanda bireysel izinleri ve grup izinleri varsa en yüksek izin düzeyi uygulanır. Kullanıcı grupları kimlik sağlayıcıda oluşturulur.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Alanda Alanı ayrıntıları'na tıklayın ve Üyeler'i seçin.

 2. Üye ekle'ye tıklayın.

 3. Kullanıcıları veya grupları ada göre arayarak alana eklemek istediğiniz üyeleri seçin.

 4. Yeni üyeler için izinleri seçin ve Ekle'ye tıklayın.

Ayrıca, kiracıdaki herkesle kolayca içerik paylaşmak için tüm kullanıcıları bir alana üye olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin, genel olarak erişilebilir olması gereken kaynaklarınız varsa bu kaynakları herkesin erişebileceği bir alanda saklayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Alanda Alanı ayrıntıları'na tıklayın ve Üyeler'i seçin.

 2. Üye ekle'ye tıklayın.

 3. Şuradaki herkes <kiracı_adınız> seçeneğinin yanındaki açılır listeden izinleri seçin.

 4. Bitti'ye tıklayın.

Veri alanı sahibini değiştirme

Alan sahibini yalnızca kiracı yöneticisi ve veri yöneticisi değiştirebilir. Bu sadece Yönetim Konsolu bölümünden yapılabilir.

 1. Yönetim Konsolu, Alanlar bölümünden Sahibi değiştir'e tıklayın.

 2. Sahibi değiştir penceresinde, ada, e-postaya, konuya veya kullanıcı kimliğe göre bir kullanıcı arayın.

 3. Uygula'ya tıklayın.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!