Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie elementów webhook do przepływów pracy

Elementy webhook umożliwiają używanie zdarzeń systemowych Qlik Cloud jako wyzwalaczy w przepływie pracy. Po utworzeniu elementu webhook automatycznie wysyła on żądanie JSON do swojego punktu końcowego za każdym razem, gdy wystąpi zdefiniowane zdarzenie systemowe. Za pomocą elementów webhook można wysyłać dane o zdarzeniach do dowolnej aplikacji, która może odbierać dane JSON.

Właściwości elementu webhook

Aby utworzyć element webhook, musisz skonfigurować właściwości elementu webhook i punktu końcowego, a następnie wybrać typy zdarzeń Qlik Cloud.

Właściwości elementu webhook
Właściwość Opis
Nazwa Nazwa elementu webhook.
Opis (opcjonalnie) Opis elementu webhook.
URL Adres URL punktu końcowego elementu webhook. Adres URL (punkt końcowy elementu webhook) musi być w pełni kwalifikowaną nazwą domeny (FDQN) i używać protokołu HTTPS. Punkt końcowy nie może być adresem IP.
Klucz tajny (opcjonalnie) Klucz tajny do uwierzytelniania elementu webhook. Klucz tajny musi mieć co najmniej 32 i maksymalnie 64 znaki. Jeśli utworzysz klucz tajny elementu webhook, będzie on częścią skrótu, który jest dołączany do żądania HTTP jako qlik-signature.
Nagłówki (opcjonalnie)

Nagłówki, które można dołączyć do żądania HTTP.

Każdy element webhook jest skonfigurowany z co najmniej jednym typem zdarzenia.

Typy zdarzeń dla elementów webhook
Zasób Typy zdarzeń
Aplikacje Utworzono, usunięto, zaktualizowano dane, załadowano, opublikowano, wyeksportowano
InformacjaZdarzenie aktualizacji danych odnosi się do odświeżenia danych. Zdarzenie przeładowania odnosi się do przeładowania danych w tabelach aplikacji Qlik Sense i powiązanych tabelach danych.
Użytkownicy Utworzono, usunięto

Element webhook czeka na wystąpienie jednego ze zdarzeń, a gdy to nastąpi, wysyła dane zdarzenia do swojego punktu końcowego. Dane są przekazywane na adres URL punktu końcowego jako żądanie JSON.

InformacjaAby dowiedzieć się więcej o ładunkach zdarzeń, zobacz Portal dla deweloperów Qlik: Zdarzenia API.

Przykład: Żądanie JSON dotyczące typu zdarzenia usunięto aplikację

Request
URL
https://api.blendr.io/v1/widgets/F502987A-AF89-4992-8127-F28794C5A74A?X-Execution-Token=xxxxx
Headers
{
  "Content-Type": "application/json",
  "Qlik-Signature": "446bd5e3f5b635f491d17557e4bec6ebc61b7bd2bc9cc7b612e4e",
  "User-Agent": "Qlik Webhook"
}
Body
{
  "cloudEventsVersion": "0.1",
  "source": "com.qlik/engine",
  "contentType": "application/json",
  "eventId": "e65c1481-e8a-4be-a5ca-27dfcde077d7",
  "eventTime": "2021-03-08T14:51:29Z",
  "eventTypeVersion": "1.0.0",
  "eventType": "com.qlik.v1.app.deleted",
  "extensions": {
    "ownerId": "vNRGrDZIypJzauw59BbpvkRhqbmI",
    "tenantId": "oZcMPa_1PwH4FUdrh6839YHHdEJN",
    "userId": "vNRGrDZIypJtcGTzauw59BbpqbmI"
  },
  "data": {
    "attributes": {
      "id": "0984fec4-aa8c-4253-b1d1-4fd4f9c78",
      "name": "New App",
      "createdDate": "2021-03-08T14:51:28.888Z",
      "modifiedDate": "2021-03-08T14:51:29.316Z",
      "owner": "auth0|b62a17c577a4abe6e807b07d18c4d82286352542d633d120100b03fb11",
      "ownerId": "vNRGrDZIypJtcGTzauw59BbpvbmI",
      "published": false,
      "hasSectionAccess": false
    }
  }
}

Tworzenie elementu webhook

Elementy webhook tworzy się z poziomu funkcji Konsola zarządzania. Elementy webhook można też tworzyć z interfejsu Automatyzacja aplikacji Qlik. Więcej informacji zawiera temat Working with webhooks (tylko w języku angielskim).

Możesz utworzyć maksymalnie 100 webhooków dla każdej dzierżawy.

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do pozycji Elementy webhook.

 2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz nowy.

 3. W oknie dialogowym Utwórz element webhook wprowadź nazwę elementu webhook.

 4. Dodaj opcjonalny opis.

 5. Wprowadź adres URL w celu połączenia ze zintegrowaną aplikacją zewnętrzną.

 6. Opcjonalnie wprowadź klucz tajny, który ma być dołączony do żądania HTTP.

 7. Opcjonalnie dodaj nagłówki HTTP do żądania.

 8. W obszarze Zdarzenia wybierz typy zdarzeń dla elementu webhook.

 9. Na koniec kliknij przycisk Utwórz.

  Elementy webhook są wymienione w tabeli. Nowo utworzone elementy webhook są domyślnie włączone.

Tabela elementów webhook Konsoli zarządzania
WskazówkaElement webhook możesz włączyć lub wyłączyć, klikając Ikona interfejsu z trzema kropkami otwierająca menu opcji elementu webhook na końcu jego wiersza i wybierając Włącz element webhook lub Wyłącz element webhook. Elementy webhook są domyślnie włączone.
WskazówkaElementy webhook w tabeli możesz sortować i wyszukiwać, klikając ikonę Ikona strzałki w górę / w dół do sortowania wartości w kolumnach u góry dowolnej kolumny, aby zmienić kolejność sortowania, lub klikając ikonę filtru Ikona filtru u góry każdej kolumny elementu webhook u góry każdej kolumny, aby ręcznie wyszukać element webhook. Filtr wyszukiwania działa w odniesieniu do pełnych i częściowych dopasowań.

Edytowanie elementu webhook

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do pozycji Elementy webhook.

 2. W przypadku elementu webhook, który chcesz edytować, kliknij przycisk Ikona interfejsu z trzema kropkami otwierająca menu opcji elementu webhook na końcu wiersza.

 3. Kliknij Edytuj.

  Zostanie wyświetlony panel edycji z opcjami zmiany konfiguracji elementu webhook.

 4. Wprowadź żądane zmiany i kliknij Zapisz.

Usuwanie elementu webhook

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do pozycji Elementy webhook.

 2. Wybierz element webhook do usunięcia.

 3. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Usuń.

 4. Otworzy się wyskakujące okno dialogowe w celu potwierdzenia wyboru Kliknij polecenie Usuń.

Przeglądanie historii elementu webhook

Dostęp do historii elementów webhook można uzyskać w obszarze Elementy webhook w funkcji Konsola zarządzania.

InformacjaDostarczone zdarzenia są usuwane z historii elementu webhook po 7 dniach.
 • Aby wyświetlić historię elementu webhook, kliknij przycisk Ikona strzałki w dół w interfejsie do rozwijania menu elementu webhook na końcu jego wiersza.

  Zostanie wyświetlona historia elementu webhook.

  Historia elementów webhook Konsoli zarządzania

 • Aby ponownie wysłać ręcznie dostarczenie zdarzenia, kliknij przycisk Ikona ponownego wysyłania elementu webhook na końcu wiersza zdarzenia.

 • Aby wyświetlić dane odpowiedzi na zdarzenie, kliknij przycisk Ikona strzałki w dół w interfejsie do rozwijania menu danych zdarzenia na końcu wiersza zdarzenia.

  Informacje o ładunku typu zdarzeń elementu webhook Konsoli zarządzania

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!