Ga naar hoofdinhoud

First - diagramfunctie

First() retourneert de waarde van een uitdrukking berekend aan de hand van de dimensiewaarden van een draaitabel die staan in de eerste kolom van het huidige rijsegment in de draaitabel. Deze functie retourneert NULL in alle andere diagramtypen dan een draaitabel.

InformatieHet is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie.

Syntaxis:  

first([TOTAL] expr [, offset [, count]])

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expression De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
offset

Als een offset n groter dan 1 wordt opgegeven, wordt de evaluatie van de uitdrukking n rijen verder naar rechts verplaatst, geteld vanaf de huidige rij.

Als de beginwaarde 0 wordt opgegeven, wordt de uitdrukking geëvalueerd op de huidige rij.

Als een negatief getal voor de beginwaarde wordt opgegeven, werkt de functie First op dezelfde wijze als de functie Last met het overeenkomstige positieve getal als beginwaarde.

count

Als een derde parameter count groter dan 1 wordt opgegeven, retourneert de functie een bereik van waarden. Eén waarde voor elke tabelrij, met een maximum van count, naar rechts geteld vanaf de oorspronkelijke cel.

TOTAL

Als de tabel eendimensionaal is of als de kwalificatie TOTAL wordt gebruikt als argument, is het huidige kolomsegment altijd gelijk aan de hele kolom.

Het aggregatiebereik definiëren

Als de draaitabel meerdere horizontale dimensies heeft, omvat het huidige rijsegment alleen kolommen met dezelfde waarden als de huidige kolom in alle dimensierijen, met uitzondering van de rij waarin de laatste horizontale dimensie wordt weergegeven in de onderlinge sorteervolgorde van de velden.De sorteervolgorde tussen velden voor horizontale dimensies in draaitabellen wordt simpelweg gedefinieerd door de volgorde van de dimensies van boven naar onder.

Voorbeelden:  

first( sum( Sales ))

first( sum( Sales ), 2 )

first( total sum( Sales )

rangeavg (first(sum(x),1,5))retourneert een gemiddelde van de resultaten van de functie sum(x), berekend aan de hand van de vijf meest linkse kolommen van het huidige rijsegment.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!