Ga naar hoofdinhoud

SecondaryDimensionality - diagramfunctie

SecondaryDimensionality() retourneert het aantal rijen in een draaitabel met een niet-geaggregeerde inhoud, dat wil zeggen kolommen die geen subtotalen of samengevouwen aggregaten bevatten. Deze functie is het equivalent van de functie dimensionality() voor horizontale dimensies in draaitabellen.

Syntaxis:  

SecondaryDimensionality( )

Retourgegevenstypen: geheel getal

Beperkingen:  

  • Tenzij deze wordt gebruikt in draaitabellen, retourneert de functie SecondaryDimensionality altijd de waarde 0.

  • Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!