Ga naar hoofdinhoud

FieldValueCount - script- en diagramfunctie

FieldValueCount() is een functie voor geheel getal waarmee het aantal distinctieve waarden in een veld wordt gevonden.

Bij een gedeeltelijke lading kunnen waarden van de gegevens worden verwijderd, wat niet wordt weerspiegeld in het geretourneerde getal. Het geretourneerde getal komt overeen met alle afzonderlijke waarden die in de initiële lading of opeenvolgende gedeeltelijke ladingen zijn geladen.

InformatieHet is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie. Deze beperking is niet van toepassing op de bijbehorende scriptfunctie.

Syntaxis:  

FieldValueCount(field_name)

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
field_name Naam van het veld waarvoor de waarde is vereist. Bijvoorbeeld de kolom in een tabel. Moet worden opgegeven als een tekenreekswaarde. Dit betekent dat de veldnaam tussen enkele aanhalingstekens moet staan.

Voorbeelden en resultaten:  

In de volgende voorbeelden wordt gebruikgemaakt van het veld First name uit de tabel Names.

Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

Voeg de voorbeeldgegevens toe aan uw app en voer deze uit.

De tabel Names is geladen, zoals in de steekproefgegevens.

Diagramfunctie: Voeg in een tabel die de dimensie First name bevat het volgende in als een meting:

 

FieldValueCount('First name')

5 aangezien Peter tweemaal voorkomt.

FieldValueCount('Initials')

6 aangezien Initials alleen distinctieve waarden heeft.

- scriptfunctie Gegeven dat de tabel Names is geladen, zoals in de voorbeeldgegevens:

 

FieldCount1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=5 aangezien 'Peter' tweemaal voorkomt.

FieldCount2:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=6 aangezien 'Initials' alleen distinctieve waarden heeft.
Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
			
FieldCount1:
Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1
Resident Names;
 
FieldCount2:
Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1
Resident Names;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!