Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Dimensionality - diagramfunctie

Dimensionality() retourneert het aantal dimensies voor de huidige rij. In het geval van draaitabellen retourneert de functie het totale aantal kolommen met dimensies met een niet-geaggregeerde inhoud, dat wil zeggen kolommen die geen subtotalen of samengevouwen aggregaten bevatten.

Syntaxis:  

Dimensionality ( )

Retourgegevenstypen: geheel getal

Beperkingen:  

Deze functie is alleen beschikbaar in diagrammen. Voor alle diagramtypen, met uitzondering van de draaitabel, retourneert deze functie het aantal dimensies in alle rijen met uitzondering van het totaal dat gelijk is aan 0.

Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie.

Voorbeeld: Diagramuitdrukking met behulp van Dimensionality

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!