Ga naar hoofdinhoud

FieldIndex - script- en diagramfunctie

FieldIndex() retourneert de positie van de veldwaarde value in het veld field_name (op volgorde van laden).

Syntaxis:  

FieldIndex(field_name , value)

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
field_name Naam van het veld waarvoor de index is vereist. Bijvoorbeeld de kolom in een tabel. Moet worden opgegeven als een tekenreekswaarde. Dit betekent dat de veldnaam tussen enkele aanhalingstekens moet staan.
value De waarde van het veld field_name.

Beperkingen:  

  • Als value niet wordt gevonden tussen de veldwaarden van het veld field_name, wordt 0 geretourneerd.

  • Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie. Deze beperking is niet van toepassing op de bijbehorende scriptfunctie.

Voorbeelden en resultaten:  

In de volgende voorbeelden wordt gebruikgemaakt van het veld: First name uit de tabel Names.

Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

Voeg de voorbeeldgegevens toe aan uw app en voer deze uit.

De tabel Names is geladen, zoals in de steekproefgegevens.

Diagramfunctie: Voeg in een tabel die de dimensie First name bevat het volgende in als een meting:

 

FieldIndex ('First name','John')

1, aangezien 'John' als eerste wordt weergegeven in de laadvolgorde van het veld First name. Houd er rekening mee dat John als nummer 2 zou worden weergegeven in een filtervak, omdat hierbij alfabetisch wordt gesorteerd en niet op laadvolgorde.

FieldIndex ('First name','Peter')

4, aangezien FieldIndex() slechts één waarde retourneert, namelijk het eerste exemplaar in de laadvolgorde.

- scriptfunctie Gegeven dat de tabel Names is geladen, zoals in de voorbeeldgegevens:

 

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

MyJohnPos=1, aangezien 'John' als eerste wordt weergegeven in de laadvolgorde van het veld First name. Houd er rekening mee dat John als nummer 2 zou worden weergegeven in een filtervak, omdat hierbij alfabetisch wordt gesorteerd en niet op laadvolgorde.

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;

MyPeterPos=4, aangezien FieldIndex() slechts één waarde retourneert, namelijk het eerste exemplaar in de laadvolgorde.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
			
John1:
Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos
Resident Names;
 
Peter1:
Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos
Resident Names;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!