Ga naar hoofdinhoud

FieldValue - script- en diagramfunctie

FieldValue() retourneert de waarde die is gevonden in positie elem_no van het veld field_name (op volgorde van laden).

Syntaxis:  

FieldValue(field_name , elem_no)

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
field_name Naam van het veld waarvoor de waarde is vereist. Bijvoorbeeld de kolom in een tabel. Moet worden opgegeven als een tekenreekswaarde. Dit betekent dat de veldnaam tussen enkele aanhalingstekens moet staan.
elem_no Het positienummer (elementnummer) van het veld, na de laadvolgorde, waarvoor de waarde wordt geretourneerd. Dit kan overeenkomen met de rij in een tabel, maar het is afhankelijk van de volgorde waaraan de elementen (rijen) worden geladen.

Beperkingen:  

  • Als elem_no groter is dan het aantal veldwaarden, wordt NULL geretourneerd.

  • Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie. Deze beperking is niet van toepassing op de bijbehorende scriptfunctie.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!