Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Peek - scriptfunctie

Peek() retourneert de waarde van een veld in een tabel voor een rij die al is geladen. Het rijnummer kan worden opgegeven, net als de tabel. Als er geen rijnummer is opgegeven, wordt het laatst geladen record gebruikt.

De functie peek() wordt het vaakst gebruikt om relevante grenzen in een eerder geladen tabel te vinden, oftewel de eerste waarde of laatste waarde van een specifiek veld. In de meeste gevallen wordt deze waarde opgeslagen in een variabele voor later gebruik, bijvoorbeeld als een voorwaarde in een do-while loop.

Syntaxis:  

Peek(

field_name

[, row_no[, table_name ] ])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Argumenten
ArgumentBeschrijving
field_nameNaam van het veld waarvoor de retourwaarde is vereist.De invoerwaarde moet worden aangegeven als een tekenreeks (bijvoorbeeld literal tussen aanhalingstekens).
row_no

De rij in de tabel die het vereiste veld aangeeft. Kan een uitdrukking zijn, maar moet worden herleid tot een geheel getal. 0 geeft de eerste record aan, 1 de tweede, enzovoort. Negatieve nummers geven de volgorde vanaf het eind van de tabel aan. -1 geeft de laatste gelezen record aan.

Als geen row_no wordt aangegeven, wordt -1 verondersteld.

table_nameEen label voor een tabel zonder dubbele punt aan het eind. Als geen table_name wordt vermeld, wordt de huidige tabel verondersteld. Als de tabelnaam buiten de LOAD-opdracht wordt gebruikt of als de tabelnaam verwijst naar een andere tabel, moet de table_name worden opgenomen.

Beperkingen:  

De functie kan alleen waarden van reeds geladen records retourneren. Dit betekent dat in de eerste record van een tabel een aanroep die -1 als row_no gebruikt NULL zal retourneren.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!