Gå till huvudinnehåll

FieldValueCount - skript- och diagramfunktion

FieldValueCount() är en heltalsfunktion som returnerar antalet distinkta värden i ett fält.

En partiell inläsning kan ta bort värden från data, vilka inte kommer att återspeglas i antalet returnerade. Det returnerade numret kommer att motsvara alla distinkta värden som lästes in, antingen i den första inläsningen eller någon efterföljande partiell inläsning.

Anteckning om informationSortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen. Den här begränsningen gäller inte funktionen ekvivalent skript.

Syntax:  

FieldValueCount(field_name)

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket värdet krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.

Exempel och resultat:  

I följande exempel används fältet First name från tabellen Names.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Lägg till exempeldata i appen och kör den.

Tabellen Names är laddad, som i exempeldata,

Diagramfunktion: I en tabell som innehåller dimensionen First name, lägger du till följande som mått.

 

FieldValueCount('First name')

5 eftersom Peter visas två gånger.

FieldValueCount('Initials')

6 eftersom Initials endast innehåller distinkta värden.

Skriptfunktion: Då tabellen Names är laddad, som i exempeldata:

 

FieldCount1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=5, eftersom ”Peter” visas två gånger

FieldCount2:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=6, eftersom ”Initials” endast innehåller distinkta värden.
Data som används i exempel:
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
			
FieldCount1:
Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1
Resident Names;
 
FieldCount2:
Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1
Resident Names;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!