Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gebruikersvoorkeuren: Editor

In dit dialoogvenster kunt u uw persoonlijke voorkeuren voor tekst in de QlikView-editors instellen, Dit zijn de editors in het dialoogvenster Script bewerken, het dialoogvenster Uitdrukking bewerken en de macro-editor in het dialoogvenster Module bewerken. U kunt verschillende voorkeuren instellen voor lettertype, letterteken, tekenstijl en tekstkleur, voor een aantal verschillende Teksttypen die u in het betreffende vak kunt selecteren.

Script en uitdrukkingen

 • Normale tekst: Tekst die tot geen van de hieronder omschreven categorieën behoort.
 • Trefwoorden: De trefwoorden die in het script worden gebruikt, zoals load, select, directory, semantic, enz.
 • Commentaar: Commentaar dat in het script of de grafiek is getypt.
 • Fout: De fouten in het script of de grafiekuitdrukking die door QlikView zijn gevonden.
 • Gemarkeerde tekst: Als u in het script met de cursor naar een haakje toegaat, worden zowel het haakje gemarkeerd als de komma's die het omsluit. Op die manier kunt u eenvoudig ontbrekende haakjes of komma's opsporen.
 • Veldnamen: De namen van de velden die moeten worden geladen en gebruikt in grafieken.
 • Literals: Tekst die letterlijk moet worden geladen, zoals een teksttekenreeks (meestal ingesloten door enkele aanhalingstekens).
 • Functies: De functies die in het script worden gebruikt, zoals div, left, if, num, enz. en grafieken.
 • Bestandsnamen: De naam van het bestand waaruit de velden moeten worden opgehaald.
 • Scriptmacro: De variabelen die in het script worden gebruikt.
 • Aggregatiefuncties: De aggregatiefuncties die in de uitdrukking worden gebruikt, zoals sum, min, max, enz.
 • Operatoren: De operatoren die in het script worden gebruikt, zoals +, like), en in uitdrukkingen.
 • Tabellabels: De labels die aan bepaalde tabellen zijn toegewezen.
 • Set-analyse: De ID's, modificaties en operatoren voor set-analyse die in de uitdrukking worden gebruikt.

Module

 • Normale tekst: Tekst die tot geen van de hieronder omschreven categorieën behoort.
 • Trefwoorden: Trefwoorden die zijn voorbehouden aan Visual Basic Script.
 • Gemarkeerde tekst: Als u in het script met de cursor naar een haakje toegaat, worden zowel het haakje gemarkeerd als de komma's die het omsluit. Op die manier kunt u eenvoudig ontbrekende haakjes of komma's opsporen.

Uitdrukking in grafiek

 • Normale tekst: Tekst die tot geen van de hieronder omschreven categorieën behoort.
 • Commentaar: Commentaar dat in de grafiekuitdrukking wordt ingevoerd.
 • Fout: De fouten in de uitdrukking die door QlikView worden ontdekt, zoals een ontbrekend haakje.
 • Gemarkeerde tekst: Als u in het script met de cursor naar een haakje toegaat, wordt zowel het haakje gemarkeerd als de komma's die het omsluit. Op die manier kunt u eenvoudig ontbrekende haakjes of komma's opsporen.
 • Veldnamen: De namen van de gebruikte velden.
 • Functies: Standaard QlikView-functienamen voor grafiekuitdrukkingen.
 • Bestandsnaam: De naam van het bestand waaruit de velden moeten worden opgehaald.
 • Aggregatiefuncties: De aggregatiefuncties die in de uitdrukking worden gebruikt, zoals sum, min, max, enz.
 • Operatoren: De operatoren die in uitdrukkingen worden gebruikt, zoals + en like.
 • Set-analyse: De ID's, modificaties en operatoren voor set-analyse die in de uitdrukking worden gebruikt.

Basislettertype voor alle items
Het lettertype en de tekengrootte die u in deze groep selecteert, worden toegepast op alle teksttypen. Eigenschappen zoals vet, cursief en onderstreept kunnen individueel worden ingesteld met de selectievakjes.

Als u op de knop Voorgrondkleur klikt, wordt er een kleurenpalet weergegeven waaruit u basiskleur kunt kiezen of waar u een aangepaste voorgrondkleur kunt definiëren.

Als u de beginwaarden wilt herstellen, klikt u op de knop Standaardwaarden.

U kunt ook de volgende editoropties selecteren:

 • Pop-up-Help voor functies: Schakel deze optie in als u wilt dat er een klein pop-upvenster verschijnt als u een functie typt.
 • Cursorpositie onthouden: Schakel deze optie in als u wilt dat de script- en macro-editors de positie van de cursor onthouden als u de editor verlaat. Als deze functie niet wordt gebruikt, wordt de cursor aan het begin van de macromodule en aan het eind van het script geplaatst.
 • Als RTF kopiëren: Schakel deze optie in als u wilt dat tekst die in de editorvensters wordt gekopieerd, niet alleen als platte tekst op het Klembord wordt opgeslagen, maar ook als RTF. Hierdoor wordt het mogelijk de tekst met de volledige opmaak te plakken in programma's die RTF-import ondersteunen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com