Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Selectiestijlen

QlikView ondersteunt een aantal verschillende wijzen voor de weergave van veldwaarden en het maken van selecties in keuzelijsten, grafieken en andere objecten. In de stijlen QlikView Classic, Extra info hoek en LED wordt door middel van kleuren aangegeven welke waarden zijn geselecteerd, mogelijk zijn en zijn uitgesloten. De stijl Windows-selectievakjes bootst de standaard Windows-interface na met een selectievakje bij elke waarde. De stijl LED-selectievakjes gebruikt de kleurcodering in combinatie met de stijl Windows-selectievakjes.

Als u selectiestijlen gebruikt op basis van kleur, kunt u kiezen uit een aantal verschillende kleurenschema's. De basiskleuren (groen voor geselecteerd, blauw voor vergrendeld enzovoort) kunnen niet worden gewijzigd, maar het is wel mogelijk te variëren in toon en intensiteit.

Welke stijl wordt gebruikt kan op enkele verschillende manieren worden bepaald:

  • Op de pagina Documenteigenschappen: Algemeen
  • op de pagina Gebruikersvoorkeuren: Algemeen
  • op de pagina Eigenschappen keuzelijst: Presentatie

Vertegenwoordiging van logische status

De logische status van een veldwaarde in QlikView wordt in de op kleurcode gebaseerde stijl QlikView Classic vertegenwoordigd door kleurcodering van achtergrond en tekst in de cellen van keuzelijsten en meervoudige keuzelijsten. In sommige andere werkbladobjecten en op de werkbladtabbladen worden selecties aangegeven door zogenoemde selectiebakens. De tekens & and ! verschijnen dan links van gegevens in keuzelijsten en meervoudige keuzelijsten om EN-selecties en geforceerde uitsluitingen (ook wel NIET-selecties genoemd) aan te geven.

In de stijl Windows-selectievakjes wordt alleen nog kleurcodering toegepast in de vorm van een wit- of grijsgekleurde achtergrond van cellen die mogelijke en uitgesloten waarden aangeven in keuzelijsten en meervoudige keuzelijsten. In alle cellen wordt echter ook een pictogram aan de gegevens toegevoegd waaruit de logische status van de gegevens blijkt. Deze pictogrammen verschijnen ook op de plaats van selectiebakens in andere delen van het document.

De verschillen worden in onderstaande tabel samengevat:

Logische states
QlikView-status QlikView-stijlen met kleurcodering Windows-selectievakjestijlen (pictogrammen)
Mogelijk Wit/zwart Mogelijk selectievakje
Uitgesloten Grijs/lichtgrijs Uitgesloten selectievakje
Geselecteerd Groen/zwart Geselecteerd selectievakje
Selectie uitgesloten Grijs/lichtgrijs Geselecteerd uitgesloten selectievakje
Vergrendeld Blauw/geel Vergrendeld selectievakje
Uitgesloten waarden vergrendeld Grijs/lichtgrijs Vergrendeld uitgesloten selectievakje
EN-selecties Groen/zwart met & AND-geselecteerd selectievakje
Geforceerd uitgesloten Rood/zwart met ! Geforceerd uitgesloten selectievakje

Logisch gedrag

Het logische gedrag van de stijlen Windows-selectievakjes en LED-selectievakjes wijkt op twee manieren af van dat van de stijlen met kleurcodering.

  1. Alle klikken onder de stijl Windows-selectievakjes en LED-selectievakjes worden beschouwd als schakelselecties, dat wil zeggen dat deze op dezelfde wijze werken als wanneer onder de stijlen met kleurcodering de toets Ctrl ingedrukt wordt gehouden terwijl er wordt geklikt.
  2. Alle keuzelijsten worden behandeld alsof de optie Alternatieven tonen is geselecteerd, onafhankelijk van de daadwerkelijke instelling van deze eigenschap.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com