Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Style selekcji

QlikView obsługuje wiele różnych metod prezentowania wartości pól i dokonywania selekcji w listach wartości, wykresach i innych obiektach. W stylach Klasyczny QlikView, Znacznik narożnika i LED wartości wybrane, możliwe i wykluczone są oznaczane różnymi kolorami. Styl Pola wyboru Windows naśladuje standardowy interfejs systemu Windows, w którym każda wartość ma własne pole wyboru. Styl Pola wyboru LED dodaje do stylu Pola wyboru Windows oznaczenia różnymi kolorami.

Jeśli używane są style selekcji w oparciu o kolor, wówczas istnieje pewna liczba dostępnych schematów kolorów. Nie można zmieniać kolorów podstawowych (zielony oznacza selekcję, niebieski zablokowanie itd.), ale można korygować ich odcień i nasycenie.

Istnieje kilka sposobów wybierania używanego stylu:

  • Na stronie Właściwości dokumentu: Ogólne.
  • Na stronie Preferencje użytkownika: Ogólne.
  • Na stronie Właściwości listy wartości: Prezentacja.

Reprezentacja stanu logicznego

W stylu kolorystycznym Klasyczny QlikView stan logiczny wartości pola w aplikacji QlikView jest zaznaczany odpowiednią zmianą koloru tła i tekstu komórek list wartości i pól wyboru wielokrotnego. Na niektórych innych obiektach i kartach arkusza mogą być wyświetlane specjalne znaczniki selekcji. Po lewej stronie danych na listach wartości i w polach wyboru wielokrotnego mogą być wyświetlane znaki & lub !, wskazujące odpowiednio selekcję w trybie AND i wykluczenie wymuszone (selekcję w trybie NOT).

W przypadku stylu Pola wyboru Windows jedyne oznaczenia kolorystyczne to zmiana koloru tła komórek list wartości i pól wyboru wielokrotnego na biały (wartości możliwe) lub szary (wartości wykluczone). Danym w każdej komórce towarzyszy też jednak ikona pokazująca stan logiczny. Ikony te są wyświetlane w miejsce znaczników selekcji stosowanych w innych częściach dokumentu.

Różnice zestawiono w poniższej tabeli:

Stany logiczne
Stan QlikView Style QlikView z kodowaniem kolorami Style pól wyboru Windows (ikony)
Możliwe Biały/czarny Pole wyboru Możliwe
Wykluczone Szary/jasnoszary Pole wyboru Wykluczone
Wybrane Zielony/czarny Pole wyboru Wybrane
Wybrane wykluczone Szary/jasnoszary Pole wyboru Wybrane wykluczone
Zablokowane Niebieski/żółty Pole wyboru Zablokowane
Zablokowane wykluczone Szary/jasnoszary Pole wyboru Zablokowane wykluczone
Wybrany tryb AND Zielony/czarny z & Pole wyboru Wybrany tryb AND
Wykluczenie wymuszone Czerwony/czarny z ! Pole wyboru Wykluczenie wymuszone

Zachowanie logiczne

Zachowanie logiczne stylów Pola wyboru Windows i Pola wyboru LED różni się pod dwoma względami od zachowania stylów z kodowaniem kolorami.

  1. Wszystkie kliknięcia dokonywane przy stylu Pola wyboru Windows lub Pola wyboru LED są traktowane jako wybory przełączane, co odpowiada klikaniu z naciśniętym klawiszem Ctrl w stylach z kodowaniem kolorami.
  2. Wszystkie listy wartości są wyświetlane w taki sposób, jak przy włączonej opcji Pokaż alternatywy, niezależnie od faktycznego ustawienia tej właściwości.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com