Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Velden selecteren

Op de pagina Werkbladeigenschappen: Velden wordt geopend met de opdracht Velden selecteren... in het menu Opmaak in de hoofdmenubalk. Hier kunt u de velden selecteren die u wilt weergeven op het huidige actieve werkblad.

  • Beschikbare velden: In deze kolom worden de namen van de gegevensbronvelden getoond. Aanvankelijk worden alle velden (exclusief systeemvelden) in deze kolom weergegeven. Schakel de optie Systeemvelden tonen in als u de systeemvelden wilt opnemen.
  • Velden in keuzelijsten: In deze kolom worden de namen van de velden weergegeven die in de lijst Beschikbare velden zijn geselecteerd om te worden weergegeven op het huidige werkblad. Aanvankelijk worden er geen velden in deze kolom weergegeven.
  • > toevoegen: De geselecteerde velden in de kolom Beschikbare velden worden verplaatst naar de kolom Velden in keuzelijsten.
  • Alles toevoegen: Alle velden in de kolom Beschikbare velden worden verplaatst naar de kolom Velden in keuzelijsten.
  • Verwijderen: De geselecteerde velden in de kolom Velden in keuzelijsten worden verplaatst naar de kolom Beschikbare velden.
  • Velden van tabel tonen: Hier bepaalt u welke velden in de lijst Beschikbare velden verschijnen. In de vervolgkeuzelijst wordt standaard de optie Alle tabellen weergegeven. De optie Alle tabellen (gekwalificeerd) toont de velden die zijn gekwalificeerd via de naam van de tabel(len) waarin deze voorkomen. Dat betekent dat de sleutelvelden (de verbindende velden) meer dan één keer in de lijst voorkomen. (Deze optie wordt alleen gebruikt voor weergavedoeleinden en heeft niets te maken met Qualify-velden in het load-script.) Het is ook mogelijk de velden van één tabel per keer te bekijken.
  • Systeemvelden tonen: Hiermee worden systeemvelden weergeven in de lijst Beschikbare velden.
  • OK: De wijzigingen worden van kracht.
  • Annuleren: Hiermee annuleert u alle wijzigingen en sluit u het dialoogvenster.

Klik op de te gebruiken/verplaatsen velden om deze te selecteren en verplaats ze met de knop Toevoegen> of <Verwijderen naar de gewenste kolom. Alle velden in de twee kolommen zijn logisch verbonden met QlikView, maar alleen de velden rechts worden op het huidige werkblad weergegeven.

De Keuzelijsten waarin de geselecteerde velden worden weergegeven, bevinden zich in de standaard werkbladconfiguratie. Als u de eigenschappen van een keuzelijst wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de betreffende keuzelijst en selecteert u Eigenschappen in het zwevend object-menu.

Het is niet mogelijk velden te selecteren die niet in de lijst worden weergegeven. Daarvoor moet een nieuw script worden uitgevoerd.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com