Ga naar hoofdinhoud

Kopieermodus

Schakelt van logische modus naar kopieermodus. In de kopieermodus worden waarden waarop u hebt geklikt naar het Klembord gekopieerd zonder dat de logische status van het actieve QlikView-document wijzigt. Als de kopieermodus is ingeschakeld, wordt het dialoogvenster Kopieerlijst voor Klembord geopend. In dit dialoogvenster stelt u een lijst samen met waarden die moeten worden gekopieerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com