Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Düzen Temaları

QlikView Düzen Temaları Hakkında

Tema Temelleri

QlikView düzen teması, QlikView düzeninin tamamına veya belirli kısımlarına uygulanabilen biçimlendirme özellikleri kümesidir. Tema dosyaları, xml biçiminde kodlanır ve normalde Windows'un etkin kullanıcıya ait Application Data klasörünün altında özel bir QlikView tema klasöründe tutulur.

Temalar, QlikView düzenin iyi görünümlü ve tutarlı olmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan zamanı ve çabayı önemli oranda azaltabilir. Temalar, aynı zamanda şirket vb içinde belirli grafik stilini zorunlu kılmak için de kullanılabilir.

Tema Topolojisi

QlikView tema dosyası, her bir düzen nesnesi türü (belge, sayfa ve sayfa nesnelerinin tüm farklı türleri) için ayrı ayrı bölümlerden oluşur. Bu bölümlerin her biri üç alt bölüme sahiptir: bu alt bölümlerden biri nesne türüne özel özellikler için, diğeri (sadece yazdırılabilir nesne türleri için) kenarlık/başlık özellikleri için ve bir diğeri de yazıcı ayarı özellikleri içindir. Her bir bölüm ve alt bölüm, tema dosyasındaki diğer bölümleri etkilemeden, Tema Oluşturucu Sihirbazı'nı kullanılarak ayrı ayrı oluşturulabilir veya değiştirilebilir.

Bir tema bölümü aşağıdaki gibi oluşturulur:

 1. Belirli bir nesneyi istediğiniz şekilde biçimlendirin

 2. Seçilen özellikleri nesneden çıkartmak ve bunları tema dosyasına eklemek için Tema Oluşturucu Sihirbazı'nı kullanın

Genel Amaçlı Temalar

Genel amaçlı temalar, tüm farklı nesne türleri için tanımlanmış bölümlere sahip temalardır. QlikView kurulum paketinde sunulan çok sayıda genel amaçlı tema vardır.

Böyle bir temayı kendi başınıza oluşturmak istiyorsanız şunları yapmalısınız:

 1. Belge Özellikleri'ni istediğiniz şekilde biçimlendirin

 2. Bir sayfanın Sayfa Özellikleri'ni istediğiniz şekilde biçimlendirin

 3. Her bir türün sayfa nesnesini (gerekiyorsa) oluşturun ve istediğiniz şekilde biçimlendirin. Tipik olarak Başlık/Kenarlık özelliklerinin genellikle başlık kullanan bir sayfa nesnesi türü (liste kutuları, grafikler, vb) için yalnızca bir defa ve normalde başlıksız olan bir sayfa nesnesi türü (metin nesnesi, düğme, vb) için yalnızca bir defa biçimlendirilmesi gerekir.

 4. Yeni tema oluşturan Tema Oluşturucu Sihirbazı'nı çalıştırın ve yukarıda listelenen biçimlendirilmiş yapıların ilk olanlarından özellikleri ekleyin (sıralama önemli değildir).

 5. Yukarıda listelenen biçimlendirilmiş yapıların geriye kalan her biri için Tema Oluşturucu Sihirbazı'nı tekrar tekrar çalıştırın.

Özel Amaçlı Temalar

Özel kullanıma yönelik temalar oluşturmak mümkündür. Amaca bağlı olarak, bunların kullanılabilir durumda olan tema bölümleri ve alt bölümlerinin küçük bir alt kümesini tanımlaması gerekebilir. Örnek olarak, sayfada yalnızca belirli boyut ve konumdaki grafik nesnelerini ayarlayan bir tema tanımlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, başlık/kenarlık grubundan yalnızca grafikler için tek bir özellik içeren yani tek bir alt bölümü olan bir tema tanımlamanız gerekir.

Temaları Düzende Uygulama

QlikView düzen temaları istenilen herhangi bir zaman manüel olarak veya yeni bir düzen nesnesinin her oluşturulmasında otomatik olarak uygulanabilir. Temaların aşağıdakilere uygulanabilir:

 • ayrı ayrı sayfa nesneleri

 • sayfa nesneleri grubu

 • sayfa

 • belgenin tamamı

Temayı Ayrı Ayrı Nesnelere Uygulama

Aşağıdakileri yapın:

 1. Üzerine tıklayarak sayfa nesnesini etkinleştirin.

 2. Bağlam menüsünden sayfa nesnesi için Özellikler diyalog penceresini açın.

 3. Düzen sayfasına gidin.

 4. Tema Uygula... düğmesine tıklayın.

 5. Açılan gözatma diyalog penceresinde temayı seçin.

 6. Tamam öğesine tıklayın

Seçilen sayfa nesnesine uygulanabilir durumda olan temadaki tüm özellikler artık uygulanır. Bir sayfa nesneleri grubuna bir tema uygulamak istiyorsanız, ilk olarak Shift+tıklamayla veya dikdörtgen seçimiyle (sol fare düğmesini basılı tutarak bir dikdörtgen çizip dikdörtgen içindeki tüm nesnelerin seçilmesini sağlama) tümünü etkin duruma getirmeniz gerekir.

Temayı Bir Sayfaya Uygulama

Aşağıdakileri yapın:

 1. Sayfanın sekmesine tıklayarak sayfayı etkinleştirin.

 2. Ayarlar menüsünden Sayfa Özellikleri diyalog penceresini açın.

 3. Genel sayfasına gidin.

 4. Tema Uygula... düğmesine tıklayın.

 5. Açılan gözatma diyalog penceresinde temayı seçin.

 6. TAMAM'a tıklayın.

Seçilen sayfaya uygulanabilir durumda olan temadaki tüm özellikler artık uygulanır. Buna ek olarak, tema aynı zamanda sayfadaki tüm sayfa nesnelerine de uygulanır.

Temayı Belgenin Tamamına Uygulama

Aşağıdakileri yapın:

 1. Belgeyi açın veya etkinleştirin.

 2. Ayarlar menüsünden Belge Özellikleri diyalog penceresini açın.

 3. Düzen sayfasına gidin.

 4. Tema Uygula... düğmesine tıklayın.

 5. Açılan gözatma diyalog penceresinde temayı seçin.

 6. TAMAM'a tıklayın.

Seçilen belgeye uygulanabilir durumda olan temadaki tüm özellikler artık uygulanır. Buna ek olarak, tema aynı zamanda belgedeki tüm sayfalara ve tüm sayfa nesnelerine de uygulanır.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com