Gå till huvudinnehåll

Importera bokmärken

Bokmärken importeras till en bokmärkesfil genom att välja Importera... från menyn Bokmärken. Då öppnas en dialog där du kan välja en QlikView-bokmärkesfil (med fil-tillägget .qbm). Sedan öppnas dialogen Importera bokmärken.

I dialogen Importera bokmärken finns en lista med alla bokmärken som ingår i den markerade bokmärkesfilen.

Anteckning om informationBokmärken ska endast importeras till ett QlikView-dokument med fält och fältvärden som bokmärkena hänvisar till.
  • Bokmärken som kan importeras: Till vänster listas alla bokmärken som definierats i bokmärkesfilen.
  • Aktuella bokmärken: Till höger listas alla befintliga användar- eller dokumentbokmärken i dokumentet. Bokmärkenmåste importeras antingen som användarbokmärken eller dokumentbokmärken. Alternativknapparna upptill i dialogen används för att ange hur bokmärken importeras.
  • Importera: Markera ett eller flera bokmärken i listan Bokmärken som kan importeras och klicka därefter på denna knapp för att importera dem.
  • Byt namn: Öppnar dialogen Byt namn på bokmärke där du kan ange ett nytt namn för det markerade bokmärket innan importen utförs.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com