Ga naar hoofdinhoud

Dialoogvenster Bladwijzers

U opent het dialoogvenster Bladwijzers door te klikken op Meer... in het menu Bladwijzers. Het dialoogvenster is verdeeld in twee tabbladen (lokale documenten) of vijf tabbladen (serverdocumenten), een voor documentbladwijzers, een voor gebruikersbladwijzers, een voor de persoonlijke serverbladwijzers (alleen voor serverdocumenten), een voor de gedeelde bladwijzers van andere gebruikers (alleen voor serverdocumenten) en een voor tijdelijke bladwijzers (alleen voor serverdocumenten).

Boven in het dialoogvenster ziet u een lijst met alle bladwijzers die momenteel zijn gedefinieerd voor het QlikView-document. De bladwijzers worden beschreven en kunnen worden gesorteerd op diverse kolommen:

Dialoogvenster Bladwijzers
Kolom Beschrijving
Tonen Schakel deze optie in als u wilt dat de bladwijzer wordt weergegeven in lijsten van bladwijzerobjecten en in het menu Bladwijzers. Als de optie uitgeschakeld is, wordt de bladwijzer niet op die plaatsen weergegeven, maar blijft die wel toegankelijk via dit dialoogvenster.
Naam Naam van de bladwijzers. U kunt de bladwijzers in alfabetische volgorde zetten door op de veldnaam van de kolom te klikken. Als u twee keer klikt, worden de bladwijzers in omgekeerde alfabetische volgorde gesorteerd.
+ Als dit selectievakje is ingeschakeld voor een bladwijzer, wordt die bladwijzer toegepast zonder dat eerst bestaande selecties in het document worden gewist. Een bladwijzer kan alleen worden toegepast bovenop bestaande selecties als ze niet strijdig zijn met de selecties in het document.
Opmaak

Als de bladwijzer werd gemaakt inclusief opmaakgegevens, kunt u met deze optie de opmaakinstelling voor de bladwijzer in- en uitschakelen. Als de opmaakinstelling is ingeschakeld, probeert het programma de opmaak te herstellen die werd toegepast op het moment dat de bladwijzer werd gemaakt. Dit omvat ook het schakelen naar het correcte werkblad en het bijwerken van de opmaak van alle werkbladobjecten op het werkblad.

U kunt deze instelling niet gebruiken om opmaakgegevens toe te voegen aan een bladwijzer die werd gemaakt zonder opmaakgegevens.

Gemaakt Tijdsstempelgegevens over het tijdstip waarop de bladwijzers werden gemaakt.
ID

Deze ID wordt gebruikt voor macro's. Aan elk werkbladobject wordt een unieke ID toegewezen. Het is aan te bevelen in de ID alleen alfanumerieke tekens te gebruiken. Bij bladwijzers begint de ID met BM01. Gekoppelde objecten hebben dezelfde object-ID. U kunt dit ID-nummer later bewerken. Dat betekent dat u een documentbladwijzer en een serverbladwijzer met dezelfde ID kunt hebben.

Een bladwijzer-ID kan via een macro worden gewijzigd in elke andere tekenreeks die niet wordt gebruikt als ID voor een andere bladwijzer of een ander werkblad of werkbladobject in het document. Als u de naam van de bladwijzer wijzigt, blijft de bladwijzer-ID ongewijzigd. Als u een bladwijzer exporteert en vervolgens weer importeert, wordt een nieuwe bladwijzer-ID gemaakt. De bladwijzer-ID kan worden voorafgegaan door een voorvoegsel dat het type beschrijft (document, gebruiker, enz.).

Interne Macro Interpreter

Pop-up Als infotekst is toegevoegd aan de bladwijzer, wordt door het inschakelen van dit alternatief deze tekst weergegeven als pop-up.
Infotekst Als infotekst is toegevoegd aan de bladwijzer, wordt deze hier weergegeven.
Delen

Deze optie is alleen beschikbaar op de pagina Mijn Serverbladwijzers. Als u deze optie inschakelt voor een van de persoonlijke serverbladwijzers, wordt die bladwijzer beschikbaar voor andere geverifieerde gebruikers van hetzelfde serverdocument op hun pagina Gedeelde serverbladwijzers. De bladwijzer blijft op de pagina Mijn serverbladwijzers en verschijnt niet op de pagina Gedeelde serverbladwijzers.

Het delen kan op elk gewenst moment ongedaan worden gemaakt door het selectievakje uit te schakelen.

Onder aan het dialoogvenster vindt u een aantal knoppen waarmee u acties kunt uitvoeren met de bladwijzers die in de lijst erboven zijn geselecteerd.

Knoppen in het dialoogvenster Bladwijzers
Knop Actie
Selecteer Hiermee wordt de geselecteerde bladwijzer op het scherm weergegeven.
Vervangen Hiermee wordt de geselecteerde bladwijzer vervangen door de huidige selecties. U kunt alleen bladwijzers vervangen die u zelf hebt gemaakt.
Rename Hiermee wordt het dialoogvenster Bladwijzer hernoemen geopend waarin u een nieuwe naam kunt specificeren voor de bladwijzer. U kunt alleen de naam wijzigen van bladwijzers die u zelf hebt gemaakt.
Verwijderen Hiermee wordt de geselecteerde bladwijzer verwijderd. U kunt alleen bladwijzers verwijderen die u zelf hebt gemaakt.
Alles wissen Hiermee worden alle bladwijzers in het huidige deelvenster van het dialoogvenster verwijderd. U kunt alleen bladwijzers verwijderen die u zelf hebt gemaakt.
Beginstatus instellen Klik op deze knop als u de selectie van de gemarkeerde bladwijzer als beginstatus wilt gebruiken.
Info bewerken Hier kunt u de infotekst bewerken.
Importeren Nadat u een eerder opgeslagen bladwijzerbestand (.qbm) hebt gezocht en geselecteerd, wordt het dialoogvenster Bladwijzers importeren geopend en kunt u bladwijzers importeren.
Exporteren Hiermee opent u het dialoogvenster Bladwijzers exporteren waarmee u geselecteerde bladwijzers kunt exporteren naar een QlikView-bladwijzerbestand (.qbm).
Naar boven

Hiermee wordt de geselecteerde bladwijzer een stap omhoog geplaatst in de lijst. U kunt ook op een bladwijzer klikken en deze verslepen naar de gewenste positie in de lijst.

InformatieDit is niet beschikbaar in serverdocumenten.
Naar beneden

Hiermee wordt de geselecteerde bladwijzer een stap omlaag geplaatst in de lijst.

InformatieDit is niet beschikbaar in serverdocumenten.
Lokale gebruikersbladwijzers naar server verplaatsen Deze tekst wordt alleen weergegeven als u met een serverdocument en op het tabblad Bladwijzers werkt. Door op de tekst te klikken kunt u alle lokale gebruikersbladwijzers omzetten in serverbladwijzers en opslaan in de serveropslagruimte. Dit is aan te bevelen, omdat de persoonlijke serverbladwijzers toegankelijk blijven via de server als u een andere computer gaat gebruiken of de naam van het serverdocument wijzigt. Voordat de omzetting wordt uitgevoerd, wordt u om bevestiging gevraagd. Bij de conversie is sprake van alles of niets (binnen het actieve document) en onomkeerbaarheid.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com