Ga naar hoofdinhoud

Ondersteuningsinfo voor document

Dit dialoogvenster bevat een lijst met ondersteuningsgegevens met betrekking tot het actieve document. Bijvoorbeeld als brondocumenten zijn verkleind en gepubliceerd als gebruikersdocumenten, kunt u de taaknaam en de uitvoeringstijd bekijken. Raadpleeg deze informatie telkens wanneer er fouten of problemen worden gerapporteerd die te maken kunnen hebben met specifieke QlikView-documenten. Sommige rijen zijn alleen relevant voor lokale documenten terwijl andere rijen alleen verwijzen naar externe documenten.

Via de knop Naar het Klembord kopiëren is het mogelijk de inhoud van dit dialoogvenster in bijvoorbeeld een bijlage met een tekstdocument of direct in een ondersteuningse-mail te kopiëren en plakken, overeenkomstig de wensen van de gebruiker.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com