Gå till huvudinnehåll

Dialogen Bokmärken

Dialogen Bokmärken kan öppnas genom att klicka på Fler... i menyn Bokmärken. Dialogen Bokmärken är uppdelad i två flikar (lokala dokument) eller fem flikar (serverdokument), en för dokumentbokmärken, en för användarbokmärken, en för dina personliga serverbokmärken (endast för serverdokument), en för andra användares delade bokmärken (endast för serverdokument) och en för temporära bokmärken (endast för serverdokument).

Överst i dialogen finns en lista med alla aktuella bokmärken i QlikView-dokumentet. Bokmärkena beskrivs och kan sorteras i följande kolumner:

Kolumner i dialogen Bokmärken
Column Beskrivning
Visa Aktivera detta alternativ om du vill att bokmärket ska visas i listor i bokmärkesobjekt samt i menyn Bokmärken. Om kryssrutan lämnas tom visas bokmärket inte på dessa ställen, men det kan fortfarande nås via denna dialog.
Namn Bokmärkenas namn. För att sortera bokmärkena i alfabetisk ordning, klicka på kolumnrubriken. Om du klickar två gånger sorteras bokmärkena i omvänd alfabetisk ordning.
+ Om denna ruta är markerad kommer bokmärket att appliceras utan att redan existerande val i dokumentet först raderas. Ett bokmärke kan bara appliceras ovanpå befintliga val om dess val inte kolliderar med de gjorda valen i dokumentet.
Layout

Om bokmärket är skapat så att det inkluderar layoutinformation kan kryssrutan användas för att växla layoutinställning för bokmärket. När layoutinställningen är aktiverat försöker programmet återskapa den layout som visades då bokmärket skapades. Bland annat visar programmet rätt ark och uppdaterar layouten för de objekt som finns på arket.

Du kan inte använda denna inställning för att lägga till layoutinformation i ett bokmärke om det ursprungligen skapades utan layoutinformation.

Skapat Tidsangivelse för när bokmärkena skapades.
ID

Detta används för makron. Varje arkobjekt tilldelas ett unikt ID. Vi rekommenderar att du endast använder alfanumeriska tecken i ditt ID. För bokmärken, börjar ID-numret med BM01. Länkade objekt delar samma objekt-ID. ID-numret kan redigeras i efterhand. Detta innebär att man kan ha ett dokumentbokmärke och ett serverbokmärke med samma ID.

Ett bokmärkes-ID kan ändras via ett makro till vilken annan sträng som helst som inte används som ID för något annat bokmärke, ark eller arkobjekt i dokumentet. Att döpa om bokmärket påverkar inte bokmärkets ID. Att exportera och därefter importera ett bokmärke skapar ett nytt bokmärkes-ID. Bokmärkets ID kan föregås av ett prefix som beskriver dess typ (dokument- eller användarbokmärke med mera).

Intern makrotolk

Popup Om bokmärket innehåller info-text kan man markera detta alternativ för att visa den som popup.
Info-text Om bokmärket innehåller info-text visas den här.
Dela

Kryssrutan är endast tillgänglig på sidan Mina serverbokmärken. Genom att markera den för ett av de personliga serverbokmärkena gör du detta bokmärke tillgängligt för andra autentiserade användare av samma serverdokument på deras sida för Delade serverbokmärken. Bokmärket stannar på din sida för Mina serverbokmärken och visas inte på sidan för Delade serverbokmärken.

Delningen kan återkallas när som helst genom att avmarkera kryssrutan.

Längst ned i dialogen hittar du ett antal knappar som kan användas för åtgärder med det bokmärke som för närvarande är markerat i listan ovan.

Knappar i dialogen Bokmärken
Knapp Aktivitet
Select Visar det markerade bokmärket på skärmen.
Replace Ersätter det valda bokmärket med de aktuella valen. Man kan endast ersätta de bokmärken man själv har skapat.
Byt namn Öppnar dialogen Döp om bokmärke där du kan ange ett nytt namn för bokmärket. Man kan endast döpa om de bokmärken man själv har skapat.
Ta bort Tar bort det markerade bokmärket. Man kan endast radera de bokmärken man själv har skapat.
Radera allt Raderar samtliga bokmärken i det aktiva fönstret. Man kan endast radera de bokmärken man själv har skapat.
Gör till raderingsläge Klicka på denna knapp om du vill använda det markerade bokmärkets urval som raderingsläge.
Redigera info Här kan du redigera info-texten.
Importera När du har valt en tidigare skapad bokmärkesfil (.qbm) kan du importera bokmärken med hjälp av dialogen Importera bokmärken.
Exportera Öppnar dialogen Exportera bokmärken där valda bokmärken kan exporteras till en bokmärkesfil (.qbm).
Flytta fram

Flyttar bokmärket ett steg uppåt i listan. Detta kan också göras genom att klicka och dra det till valfri position i listan.

Anteckning om informationDetta är inte tillgängligt i serverdokument.
Flytta bak

Flyttar bokmärket ett steg nedåt i listan.

Anteckning om informationDetta är inte tillgängligt i serverdokument.
Flytta lokala användarbokmärken till server Texten visas bara när man arbetar med ett serverdokument, på sidan Personliga bokmärken. När man klickar på texten konverteras lokala användarbokmärken till serverbokmärken och lagras i serverns centrallager. Detta rekommenderas eftersom man då kan nå de personliga serverbokmärkena även om man byter dator eller om serverdokumentet byter namn. Systemet behöver mer information innan konverteringen kan sätta igång. Konverteringen är ”allt eller inget” (inom det aktiva dokumentet) och kan bara göras i ena riktningen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com