Ana içeriğe geç

Last - grafik fonksiyonu

Last(), pivot tablodaki geçerli satır segmentinin son sütununda göründüğü şekilde, pivot tablonun boyut değerleriyle değerlendirilen bir ifadenin değerini döndürür. Bu fonksiyon, pivot tablolar hariç tüm grafik türlerinde NULL değerini döndürür.

Bilgi notuGrafiğin ifadelerinden herhangi birinde bu grafik fonksiyonu kullanıldığında grafiklerde y değerlerine veya tablolarda ifade sütunlarına göre sıralamaya izin verilmez. Bu nedenle, söz konusu sıralama alternatifleri otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bir görselleştirmede veya tabloda bu grafik fonksiyonunu kullandığınızda, görselleştirmenin sıralaması bu fonksiyonun sıralanmış girdisine geri döner.

Söz Dizimi:  

last([TOTAL] expr [, offset [, count]])

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
offset

1‘den büyük bir offset n belirtildiğinde, ifadenin değerlendirmesi, geçerli satırdan sola doğru n satır taşınır.

Offset 0 olarak belirtildiğinde, ifade geçerli satır üzerinde değerlendirilir.

Negatif offset sayısı belirtilmesi, First fonksiyonunun karşılık gelen pozitif offset sayısı ile Last fonksiyonu gibi çalışmasını sağlar.

count

1'den büyük üçüncü bir count parametresi belirtildiğinde, fonksiyon ilk hücreden sola doğru sayarak count değerine ulaşana kadar her tablo satırı için bir adet olmak üzere bir değer aralığı döndürür.

TOTAL

Tablo tek boyutluysa veya TOTAL niteleyicisi bir bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, geçerli sütun segmenti her zaman sütunun tamamına eşittir.

Toplama kapsamını tanımlama

Pivot tablo birden çok yatay boyuta sahipse geçerli satır segmenti, alanlar arası sıralama düzeninin son yatay boyutunu gösteren satır haricinde tüm boyut satırlarında geçerli sütun olarak yalnızca aynı değerlere sahip sütunları içerir.Pivot tablolardaki yatay boyutlara yönelik alanlar arası sıralama düzeni, üstten alta doğru boyutların sırasıyla tanımlanır.

Örnek:  

last( sum( Sales ))

last( sum( Sales ), 2 )

last( total sum( Sales )

rangeavg (last(sum(x),1,5)) ifadesi, geçerli satır segmentinin en sağındaki beş sütunda değerlendirilen sum(x) fonksiyonunun sonuçlarının ortalamasını döndürür.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!