Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Bottom - grafik fonksiyonu

Bottom(), tablodaki bir sütun segmentinin son (en alt) satırındaki bir ifadeyi değerlendirir. Hesaplandığı satır offset değerine göre değişir (varsa) ve varsayılan ayar en alt satırdır. Tablolar dışındaki grafikler için, grafiğin düz tablo eşdeğerinde geçerli sütunun son satırı üzerinde değerlendirme yapılır.

Söz Dizimi:  

Bottom([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
offset

1'den büyük bir offsetn belirtildiğinde, ifadenin değerlendirmesi alt satırın üstünde n satır yukarı taşınır.

Negatif offset sayısı belirtilmesi, Bottom fonksiyonunun karşılık gelen pozitif offset sayısı ile Top fonksiyonu gibi çalışmasını sağlar.

count

1'den büyük üçüncü bir parametre count değeri belirtildiğinde, fonksiyon, bir değer yerine, geçerli sütun segmentinin her son count satırı için bir adet olmak üzere bir count değerleri aralığı döndürür. Bu biçimde, fonksiyon herhangi bir özel aralık fonksiyonuna yönelik bir bağımsız değişken olarak kullanılabilir. Aralık fonksiyonları

TOTAL

Tablo tek boyutluysa veya TOTAL niteleyicisi bir bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, geçerli sütun segmenti her zaman sütunun tamamına eşittir.

Toplama kapsamını tanımlama

Bilgi notuSütun segmenti, geçerli sıralama düzeninde boyutlar için aynı değerlere sahip olan ardışık hücreler kümesi olarak tanımlanır. Kayıtlar arası grafik fonksiyonları, eşdeğer düz tablo grafiğinde en sağdaki boyut hariç tutularak sütun segmentinde hesaplanır. Grafikte yalnızca bir boyut varsa veya TOTAL niteleyicisi belirtilirse, ifade tüm tablo genelinde değerlendirilir.
Bilgi notuTablo veya tablo eşdeğeri birden çok dikey boyuta sahipse, geçerli sütun segmenti, alanlar arası sıralama düzenindeki son boyutu gösteren sütun haricinde tüm boyut sütunlarında geçerli satır olarak yalnızca aynı değerlere sahip satırları içerir.

Sınırlamalar:  

  • Yinelemeli çağrılar NULL sonucunu döndürür.

  • Grafiğin ifadelerinden herhangi birinde bu grafik fonksiyonu kullanıldığında grafiklerde y değerlerine veya tablolarda ifade sütunlarına göre sıralamaya izin verilmez. Bu nedenle, söz konusu sıralama alternatifleri otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bir görselleştirmede veya tabloda bu grafik fonksiyonunu kullandığınızda, görselleştirmenin sıralaması bu fonksiyonun sıralanmış girdisine geri döner.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek 1 için tablo görselleştirmesi

Table visualization for Example 1.

Bu örnekte gösterilen tablonun ekran görüntüsünde, tablo görselleştirmesi Customer boyutundan ve şu hesaplamalardan oluşturulmuştur: Sum(Sales) ve Bottom(Sum(Sales)).

Bottom(Sum(Sales)) sütunu tüm satırlar için 757 döndürür; çünkü alt satırın değeri budur: Divadip.

Tabloda ayrıca, biri Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales)) ifadesinden oluşturulan ve biri de Bottom offset 3 etiketli (Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales), 3) ifadesi kullanılarak oluşturulmuş ve offset bağımsız değişkeni 3 olarak ayarlanmış) olmak üzere daha karmaşık hesaplamalar gösterilmektedir. Geçerli satıra ilişkin Sum(Sales) değerini alt satırdan itibaren üçüncü satırdan gelen değere ekler (yani, geçerli satır artı Betacab değeri).

Örnek: 2

Bu örnekte gösterilen tabloların ekran görüntülerinde görselleştirmelere daha çok boyut eklenmiştir: Month ve Product. Birden fazla boyutu olan grafikler için Above, Below, Top ve Bottom fonksiyonlarını içeren ifadelerin sonuçları, sütun boyutlarının Qlik Sense tarafından sıralanma düzenine göre değişir. Qlik Sense, en son sıralanan boyuttan kaynaklanan sütun segmentlerini temel alarak fonksiyonları değerlendirir. Sütun sıralama düzeni, Sıralama altındaki özellikler panelinde kontrol edilir ve sütunların tabloda göründüğü düzen olmayabilir.

İlk tabloda ifade Month esas alınarak değerlendirilir ve ikinci tabloda ise Product esas alınarak değerlendirilir. End value hesaplaması Bottom(Sum(Sales)) ifadesini içerir. Month için alt satır Dec olur ve Dec değeri ve ekran görüntüsünde gösterilen Product değeri 22 olur. (Yerden kazanmak için bazı satırlar ekran görüntüsünün dışında düzenlenmiştir.)

Örnek 2 için birinci tablo. Month (Dec) esas alındığında End value hesaplaması için Bottom değeri.

First table for Example 2.

Örnek 2 için ikinci tablo. Product (Astrida için BB) esas alındığında End value hesaplaması için Bottom değeri.

Second table for Example 2.

Daha fazla ayrıntı için lütfen Above fonksiyonundaki 2. örneğe bakın.

Örnek 3

Örnek: 3

Sonuç

Bottom fonksiyonu, aralık fonksiyonları için giriş olarak kullanılabilir. Örneğin: RangeAvg (Bottom(Sum(Sales),1,3)).

Bottom() fonksiyonuna ait bağımsız değişkenlerde offset, 1 ve count olarak ayarlıdır. Fonksiyon, sütun segmentinde alt satırın üstündeki satırdan başlayarak (çünkü offset=1) üç satırda ve bunun üstündeki iki satırda (satır varsa) Sum(Sales) ifadesinin sonuçlarını bulur. Bu üç değer, sağlanan sayı aralığındaki değerlerin ortalamasını bulan RangeAvg() fonksiyonu için giriş olarak kullanılır.

Boyut olarak Customer öğesini içeren bir tablo RangeAvg() ifadesi için aşağıdaki sonuçları verir.

 

Astrida

Betacab

Canutility

Divadip:

659.67

659.67

659.67

659.67

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!