Ana içeriğe geç

FieldValueCount - kod ve grafik fonksiyonu

FieldValueCount(), bir alandaki tekil değerlerin sayısını döndüren bir tamsayı fonksiyonudur.

Kısmi bir yeniden yükleme veriden değerler kaldırabilir ve bu döndürülen sayıya yansımaz. Döndürülen sayı ilk yeniden yüklemede veya varsa sonraki kısmi bir yeniden yüklemede yüklenen tüm benzersiz değerlere karşılık gelir.

Bilgi notuGrafiğin ifadelerinden herhangi birinde bu grafik fonksiyonu kullanıldığında grafiklerde y değerlerine veya tablolarda ifade sütunlarına göre sıralamaya izin verilmez. Bu nedenle, söz konusu sıralama alternatifleri otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bir görselleştirmede veya tabloda bu grafik fonksiyonunu kullandığınızda, görselleştirmenin sıralaması bu fonksiyonun sıralanmış girdisine geri döner. Bu sınırlama eşdeğer kod fonksiyonu için geçerli değildir.

Söz Dizimi:  

FieldValueCount(field_name)

Dönüş verileri türü: tamsayı

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Değerin gerekli olduğu alanın adı. Örneğin, sütun bir tablodur. Bir dize değeri olarak verilmelidir. Bu da alan adının tek tırnak içine alınması gerektiği anlamına gelir.

Örnekler ve sonuçlar:  

Aşağıdaki örneklerde Names tablosundaki First name alanı kullanılmaktadır.

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

Örnek verileri uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın.

Örnek verilerde olduğu gibi, Names tablosu yüklenir.

Grafik fonksiyonu: First name boyutunu içeren bir tabloda hesaplama olarak ekleyin.

 

FieldValueCount('First name')

5; çünkü Peter iki kez görünür.

FieldValueCount('Initials')

6; çünkü Initials yalnızca tekil değerlere sahip.

Kod fonksiyonu: Örnek verilerde olduğu gibi, Names tablosu yüklenir:

 

FieldCount1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=5; çünkü 'Peter' iki kez görünür.

FieldCount2:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=6; çünkü 'Initials' yalnızca tekil değerlere sahip.
Örneklerde kullanılan veriler:
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
			
FieldCount1:
Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1
Resident Names;
 
FieldCount2:
Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1
Resident Names;

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!