Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Yorumlama fonksiyonları

Yorumlama fonksiyonları, giriş metin alanlarının veya ifadelerinin içeriğini değerlendirir ve sonuçta elde edilen sayısal değere belirtilen bir veri biçimini zorla kabul ettirir. Bu fonksiyonları kullanarak, veri türüne göre ondalık ayırıcı, binlik ayırıcı ve tarih biçimi gibi öznitelikler de dahil olmak üzere sayının biçimini belirtebilirsiniz.

Yorumlama fonksiyonlarının tümü hem dize hem de sayısal değer içeren bir ikili değer döndürür; ancak bu, dizeden sayıya bir dönüştürme yapılıyormuş gibi düşünülebilir. Fonksiyonlar, giriş ifadesinin metin değerini alır ve dizeyi temsil eden bir sayı oluşturur.

Buna karşın, biçimlendirme fonksiyonları tam tersini yapar: Sayısal ifadeleri alıp bunları dize olarak değerlendirir ve sonuçta elde edilen metnin görüntülenme biçimini belirtir.

Herhangi bir yorumlama fonksiyonu kullanılmazsa Qlik Sense, kod değişkenleri tarafından ve işletim sistemi tarafından tanımlanan varsayılan sayı biçimi, tarih biçimi ve saat biçimi ayarlarını kullanarak verileri sayılar, tarihler, zamanlar, zaman damgaları ve dizelerden oluşan bir karışım olarak yorumlar.

Tüm yorumlama fonksiyonları hem veri kod dosyalarında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Bilgi notuTüm sayısal gösterimler, ondalık ayırıcı olarak nokta kullanılarak verilmiştir.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!