Ana içeriğe geç

Column - grafik fonksiyonu

Column(), bir düz tabloda ColumnNo karşılığı olan sütunda bulunan değeri döndürür (boyutlar göz ardı edilir). Örneğin, Column(2) ikinci hesaplama sütununun değerini döndürür.

Söz Dizimi:  

Column(ColumnNo)

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
ColumnNo Hesaplama içeren tablodaki bir sütunun sütun numarası.
Bilgi notuColumn() fonksiyonu boyut sütunlarını göz ardı eder.

Sınırlamalar:  

  • Yinelemeli çağrılar NULL sonucunu döndürür.

  • ColumnNo, hesaplaması bulunmayan bir sütuna referansta bulunuyorsa NULL değeri döndürülür.

  • Grafiğin ifadelerinden herhangi birinde bu grafik fonksiyonu kullanıldığında grafiklerde y değerlerine veya tablolarda ifade sütunlarına göre sıralamaya izin verilmez. Bu nedenle, söz konusu sıralama alternatifleri otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bir görselleştirmede veya tabloda bu grafik fonksiyonunu kullandığınızda, görselleştirmenin sıralaması bu fonksiyonun sıralanmış girdisine geri döner.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek: Toplam satışların yüzdesi

Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 505 29.70
A AA 16 4 64 505 12.67
A BB 9 9 81 505 16.04
B BB 10 5 50 505 9.90
B CC 20 2 40 505 7.92
B DD 25 - 0 505 0.00
C AA 15 8 120 505 23.76
C CC 19 - 0 505 0.00

Örnek: Seçili müşteri için satışların yüzdesi

Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 295 50.85
A AA 16 4 64 295 21.69
A BB 9 9 81 295 27.46
Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

Order Value şu ifadeyle bir hesaplama olarak tabloya eklenir:  Sum(UnitPrice*UnitSales).

Total Sales Value şu ifadeyle bir hesaplama olarak eklenir: Sum(TOTAL UnitPrice*UnitSales)

% Sales şu ifadeyle bir hesaplama olarak eklenir: 100*Column(1)/Column(2)

Column(1) sonucu, ilk hesaplama sütunu olması nedeniyle Order Value sütunundan alınır.

Column(2) sonucu, ikinci hesaplama sütunu olması nedeniyle Total Sales Value sütunundan alınır.

Toplam satışların yüzdesi örneğinde % Sales sütunundaki sonuçlara bakın.

Customer A seçimini yapın.

Seçim, Total Sales Value ve dolayısıyla da %Sales değerlerini değiştirir. Seçili müşteri için satışların yüzdesi örneğine bakın.

Örneklerde kullanılan veriler:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!